Har du frågor?

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Arbetsmiljö & Hälsa

Galaxen Bygg verkar för att öka kunskaperna om arbetsmiljö i byggbranschen för att alla ska kunna bibehålla sin hälsa och må bra under hela arbetslivet.

Säkerhet är avgörande i byggbranschen, där betydelsen av ergonomiska arbetsställningar och verktyg och rätt skyddsutrustning är självklart att lära ut. Även den egna hälsan har betydelse och går att påverka genom kost, sömn och träning. Vårt perspektiv är det friska som utgår ifrån hur man kan bibehålla sin hälsa. Helhetsgreppet innefattar också kunskap om mångfald, stress och andra psykosociala faktorer. Genom bredden i våra utbildningar bidrar vi till ett hållbart arbetsliv i byggsektorn.

Vad gör vi inom arbetsmiljö och hälsa?

  • Vi träffar flertalet av alla elever i gymnasiets bygg-
    och anläggningsprogram
    varje år för att informera om arbetsmiljö, säkerhet och hälsa. Detta är ett branschinitiativ som innebär en förstärkning av byggutbildningen och syftar till att öka ungas kunskaper och förutsättningar för god hälsa och ett hållbart arbetsliv i byggbranschen.
  • Vi erbjuder även olika utbildningar och föreläsningar inom arbetsmiljö på uppdrag av byggbranschen. Vi bidrar till en säkrare bransch genom att samverka för riskförebyggande- mångfalds- och hälsofrämjande insatser som ger bästa möjliga förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart arbetsliv.

Skolverksamheten

Galaxen Bygg medverkar sedan 2012 i en långsiktig satsning inom arbetsmiljöområdet på gymnasieskolornas byggprogram. Parterna i byggbranschen har tilldelat Galaxen Bygg AB medel för att kunna erbjuda skolan kompetens och erfarenheter som ett komplement till den ordinarie utbildningen, för att lyfta fram vikten av fysisk träning, kost, praktisk ergonomi och säkerhet och på så sätt skapa en grund för ett hållbart arbetsliv.

Galaxen Bygg lokalt är ansvariga för att erbjuda utbildningarna till byggprogrammen. Det erbjudande skolorna får av branschen genom Galaxen omfattar en halv dag per grupp och läsår. Ett program har arbetats fram av en arbetsgrupp med representanter från Byggföretagen, Byggnads, Byggindustrins Yrkesnämnd (BYN), rikstäckande byggföretag och gymnasieskolan.

Styrgrupp för skolverksamheten

Olof Jacobsson, ME-representant
Sandra Lindström, Seko
Alexandra Johansson, Peab
Ingemar Klaesson, BYN
Mats Pernhem, VD Galaxen Bygg
Eva Thor, Byggföretagen
Lars Tullstedt, Byggföretagen
Jakob Wagner, Byggnads

Utbildning och föreläsningar

Galaxen Bygg erbjuder också arbetsmiljöutbildningar. Idag genomför vi utbildningar via Byggbranschens utbildningscenter och på NCC och Seko.

Branschens parter har avtalat om utbildningsprogram för skyddsombud. Byggbranschens Centrala Arbetsmiljöråd (BCA) har gjort en läroplan för vad utbildningen skall innehålla. Galaxen medverkar i delar av denna läroplan med inriktning på förebyggande arbetsmiljö.

Vi har hög kompetens inom arbetsmiljö, säkerhet och hälsa inom byggbranschen och kan agera som föreläsare på utbildningar och föreläsningar på ditt företag eller i din organisation. Kontakta oss gärna med en förfrågan!

Kontakt

Caroline Evertsson
Ansvarig för Arbetsmiljö & Hälsa
08-656 09 10
Maila Caroline

Föreläsningar

Vi erbjuder föreläsningar inom arbetsmiljö och hälsa för byggbranschen.

länk

Bokning skolinformation

Här kan skolor i länen Gävleborg, Dalarna, Uppland, Västmanland och Stockholm boka skolinformation.

länk

Vi som arbetar i skolan

Se vilka som arbetar med skolverksamheten

länk

Beställ material

Här kan du beställa material inom Arbetsmiljö & Hälsa
länk

Nytt uppvärmnings-program

2021-05-24 Här hittar du våra uppvärmnings-, styrke- och återhämtningsprogram för byggbranschen.

länk

Ladda ner uppvärmningsprogram

Här kan du ladda ner ljudfiler med uppvärmningsprogram för byggbranschen

länk

Galaxen Byggs information uppskattas

Läs om vad eleverna tycker om Galaxens information på skolorna.

länk

Dela i sociala medier

Dela i sociala medier

Har du frågor?

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.