Har du frågor?

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vi hjälper dig att lyckas i rehabiliteringsarbetet

Vi är din partner vid rehabilitering och hjälper dig att göra rätt när en medarbetare blir sjukskriven.

Har du personal som drabbats av arbetsskada eller annan sjukdom/ohälsa? Är du osäker på vad du behöver göra i rehabiliteringskedjan och vilka insatser som kan förhindra och förkorta sjukskrivningen? Vi på Galaxen stöttar dig och dina medarbetare i både förebyggande och rehabiliterande insatser.

Alla företag behöver aktivt arbeta med arbetsanpassning och rehabilitering som kan bidra till en snabb återgång i arbetet när någon är sjukskriven. Galaxen är din partner för att organisera rehabiliteringen på ett lämpligt sätt. Vi har lång erfarenhet av arbetsplatsinriktad rehabilitering i byggsektorn.

Vi underlättar i rehabiliteringsarbetet för chefer, HR och medarbetare genom att identifiera behov, coacha, planera och följa upp.

Anlita en koordinator för rehab hos oss på Galaxen. Vi är specialister på rehabilitering inom byggsektorn och hjälper dig som arbetsgivare att göra rätt när din personal blir sjukskriven. Våra koordinatorer som finns i hela landet hittar du här.

Exempel på vad vi gör i rehabiliteringsarbetet:

 • Identifiera aktuella behov.
 • Kartläggning av medarbetaren för att hitta lämpliga anpassningar av arbetet. Fokus är på arbetsförmågan och inte sjukdomen/skadan.
 • Vi skriver en handlingsplan för rehabilitering i samarbete med medarbetaren och chef/HR.
 • Vi följer regelbundet upp och dokumenterar handlingsplanen med dig som arbetsgivare och med medarbetaren.
 • Vi stöttar dig som arbetsgivare vid upprättande av plan för återgång till arbete.
 • Vi håller i kontakter med myndigheter och arbetsmarknadens parter.
 • Vid behov hjälper vi till med omställningsinsatser.

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd
Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd är ett bidrag som du kan få för att förebygga sjukskrivningar och underlätta för dina medarbetare att komma tillbaka efter en sjukskrivning.

Du kan få bidrag
Om du tar hjälp av oss för att förebygga eller förkorta ohälsa och sjukfrånvaro kan du få arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Syftet med bidraget är att underlätta för dig som arbetsgivare att agera direkt när du märker att en medarbetare mår dåligt. Genom tidigt agerande kan du undvika sjukskrivningar. Likaså kan ett tidigt engagemang för en medarbetare som redan är sjukskriven bidra till ett snabbare tillfrisknande.

Bidraget omfattar arbetsplatsinriktade rehabiliteringsinsatser för en enskild medarbetare (ej för grupper) och täcker såväl psykiska som fysiska besvär.

Du betalar anlitad aktör när insatserna är genomförda och får tillbaka hälften av pengarna i efterskott, av Försäkringskassan. Som mest kan du få 10 000 kronor per anställd och år. Sammanlagt kan en arbetsgivare få som mest 200 000 kronor per år.

Vem omfattar bidraget?
Du kan söka bidraget om du till exempel behöver hjälp med att utreda din medarbetares ohälsa och identifiera vilket åtgärder som bör vidtas. Om en medarbetare lider av psykisk ohälsa kan det handla om anpassning av arbetsuppgifter eller den fysiska arbetsmiljön.
Gäller det fysiska besvär kan medarbetaren få hjälp att anpassa arbetsplatsen eller arbetsutrustning. Har du en medarbetare som är sjukskriven mer än 30 dagar är du enligt lag skyldig att upprätta en plan för återgång i arbete.

Du kan få stöd vid till exempel:

 • upprepad korttidsfrånvaro hos en medarbetare
 • ohälsa eller signaler om ohälsa hos en medarbetare
 • om du behöver göra en plan för medarbetarens återgång i arbete
 • när medarbetarens arbetsförmåga är oklar i förhållande till arbetsuppgifter
 • om det finns risk för att det kan bli en sjukskrivning
 • om det finns risk för att det blir svårigheter för medarbetaren att återgå i arbete vid sjukfrånvaro.

Det här säger lagar och föreskrifter om rehabilitering:

Som arbetsgivare är du ansvarig för de anställdas arbetslivsinriktade rehabilitering vid sjukdom eller nedsatt arbetsförmåga, så länge det kan ske inom eller i anslutning till den egna verksamheten. Målet är att arbetstagaren ska kunna fortsätta arbeta hos arbetsgivaren.
Enligt lag ska arbetsgivare anpassa arbetet till den enskilde arbetstagarens fysiska och psykiska behov och förutsättningar. Genom att anpassa både arbetsuppgifter och arbetsplats ska medarbetaren kunna vara kvar i sitt arbete eller komma tillbaka efter en sjukskrivning.
Även arbetstagaren har ett ansvar att aktivt försöka få tillbaka sin arbetsförmåga och ska delta i planering och deltagande av åtgärder vid rehabilitering.

Kontakta oss

Hitta rätt kontaktperson på Galaxen Bygg i närheten av dig.
Kontaktsidan

Vad säger andra arbetsgivare

ED Bygg är ett av de företag som anlitar oss för rehabkoordinering. Se en film om hur vi har kunnat hjälpa dem i ett rehabiliteringsärende.

länk

Arbetsanpassning

Vad innebär det att anpassa arbetet för en medarbetare?

länk

Rygginstitutet

Vid smärtproblematik och stressrelaterade besvär kan en plats på Rygginstitutet bidra till att få tillbaka arbetsförmågan.

länk

Dela i sociala medier

Dela i sociala medier

Har du frågor?

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.