Har du frågor?

Om Galaxen Bygg

Galaxen Bygg är byggsektorns eget företag för arbetsmiljö & hälsa och arbetsplatsförlagd rehabilitering.

Galaxen Bygg AB har sitt säte i Stockholm och grundades 1986.

Galaxen Bygg AB ägs gemensamt av Bravida, JM, NCC, Måleriföretagen i Sverige, Peab, Skanska och Sveriges Byggindustrier.  Dessutom har vi ett samarbetsavtal med Glasbranschföreningen.

Vi har drygt 60 anställda över hela landet. Du kan hitta alla medarbetare under Kontakta oss.

Galaxen Bygg arbetar med arbetsmiljö och arbetsplatsförlagd rehabilitering. Företagets rehabiliteringsverksamhet baseras på en överenskommelse om samverkan med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samt arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer.

Arbetsmiljö & Hälsa

Vi verkar för att öka kunskaperna om arbetsmiljö och hälsa i byggbranschen. Vi träffar flertalet av alla elever i gymnasiets byggprogram varje år för att informera om arbetsmiljö, säkerhet och hälsa. Detta är ett branschinitiativ som innebär en förstärkning av byggutbildningen och syftar till att öka ungas kunskaper och förutsättningar för god hälsa och ett hållbart arbetsliv i byggbranschen.

Vi erbjuder även olika utbildningar inom arbetsmiljö på uppdrag av byggbranschen. Vi bidrar till en säkrare bransch genom att samverka för riskförebyggande- mångfalds- och hälsofrämjande insatser som ger bästa möjliga förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart arbetsliv.

Arbetsplatsförlagd rehabilitering

I rehabiliteringsarbetet är syftet att personer som har en funktionsnedsättning och anknytning till bygg-, väg-, anläggnings- och bygghantverkssektorerna ska ges möjlighet till ett nytt anpassat arbete med stöd av Galaxen Bygg. I anställningen får arbetsgivaren ett lönebidrag som beslutas av Arbetsförmedlingen. Lönebidraget ska kompensera den nedsatta arbetsförmågan i relation till arbetets krav. Målet är att personerna ska återgå till ett reguljärt arbete.

Varje år hjälper vi runt 500 personer till ett anpassat arbete och anställning via oss.

Kontakta oss

Hitta rätt kontaktperson på Galaxen Bygg i närheten av dig.

länk

Dataskydd

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

https://galaxenbygg.se/dataskydd

Arbetsmiljö & Hälsa

Läs mer om vårt arbetsmiljöarbete.

länk

Arbetsplatsförlagd rehabilitering

Läs mer om hur Galaxen Bygg arbetar med arbetsplatsförlagd rehabilitering.

länk

BI:s VD om Galaxen Bygg

2018-04-25 Läs hur Sveriges Byggindustriers VD, Catharina Elmsäter-Svärd, ser på Galaxen Byggs roll i byggbranschen.

länk

Dela i
sociala medier

Dela i sociala medier

Har du frågor?