Har du frågor?

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Om Galaxen Bygg

Galaxen Bygg är byggsektorns företag för arbetsmiljö & hälsa, arbetsplatsförlagd rehabilitering och rekrytering till byggbranschen.

Galaxen Bygg AB är ett unikt, icke vinstdrivande, branschinitiativ som grundades 1986. 

Företaget ägs gemensamt av Bravida, Byggföretagen, JM, NCC, Måleriföretagen i Sverige, Peab och Skanska.  Dessutom har vi ett samarbetsavtal med Glasbranschföreningen.

Vi har runt 60 anställda över hela landet. Du kan hitta alla medarbetare under Kontakta oss.

Galaxen Byggs vision är ett hållbart arbetsliv i byggsektorn. Vi bidrar till hälsa och kompetens i byggsektorn genom att matcha till jobb, stötta vid introduktion och rehabilitering samt utbilda inom arbetsmiljö och hälsa.

Våra värdeord är respekt, professionalitet och engagemang:

  • Respekt – Vi värnar om allas lika värde
  • Professionalitet – Vi genomför vårt uppdrag på ett kompetent sätt
  • Engagemang – Vi har ett positivt förhållningssätt

Arbetsmiljö & Hälsa

Vi verkar för att öka kunskaperna om arbetsmiljö och hälsa i byggbranschen. Våra 17 skolinformatörer träffar flertalet av alla elever på gymnasiets bygg- och anläggningsprogram i alla årskurser i hela landet för att informera om arbetsmiljö, säkerhet och hälsa. Detta är ett branschinitiativ som innebär en förstärkning av byggutbildningen och syftar till att öka ungas kunskaper och förutsättningar för god hälsa och ett hållbart arbetsliv i byggbranschen.

Vi erbjuder även olika utbildningar inom arbetsmiljö på uppdrag av byggbranschen. Vi bidrar till en säkrare bransch genom att samverka för riskförebyggande- mångfalds- och hälsofrämjande insatser som ger bästa möjliga förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart arbetsliv.

Galaxens app för uppvärmning i byggbranschen

Rehabilitering

Ett av Galaxen Byggs uppdrag är att hitta möjligheter till anpassade anställningar i företag för personer med funktionsnedsättning och med bakgrund från byggsektorn. Anställningen är en anpassad anställning där arbetsgivaren får ett lönebidrag som beslutas av Arbetsförmedlingen. Lönebidraget syftar till att kompensera för den nedsatta arbetsförmågan i relation till arbetets krav. Målet är att arbetstagaren ska återvända till ett arbete utan lönestöd. Varje år stöttar vi runt 500 personer till ett anpassat arbete och anställning via oss.

Galaxen Bygg hjälper också arbetsgivare att lyckas i rehabiliteringsarbetet och underlättar för chefer, HR och medarbetare genom att identifiera behov, coacha, planera och följa upp förebyggande och rehabiliterande insatser.

Två personer sätter upp säkerhetsstaket

Samverkan med myndigheter och alla parter i byggsektorn

Arbetet med att hitta anställningar för personer med funktionsnedsättning sker i nära samarbete med de regionala samverkansgrupperna, som är byggsektorns samlade kraft i dessa frågor. I regionala samverkansgrupperna samverkar representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan utifrån sina uppdrag tillsammans med fack- och arbetsgivarorganisationer samt Galaxen Bygg.

Kontakta oss

Hitta rätt kontaktperson på Galaxen Bygg i närheten av dig.

länk

Utbildningar

Här hittar du de utbildningar vi erbjuder.

länk

Rekrytering

Är du arbetsgivare och behöver anställa kan du läsa mer här.

länk

Rehabkoordinering

Läs mer om vår tjänst rehabkoordinering

länk

Söker du jobb?

Läs mer om hur vi stöttar arbetssökande i byggsektorn.

länk

Dataskydd

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

länk

Dela i sociala medier

Dela i sociala medier

Har du frågor?

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.