Har du frågor?

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Om Galaxen Bygg

Galaxen Bygg är byggsektorns företag för arbetsmiljö & hälsa, arbetsplatsförlagd rehabilitering och rekrytering av nyanlända och långtidsarbetslösa till byggbranschen.

Galaxen Bygg AB är ett unikt, icke vinstdrivande, branschinitiativ som grundades 1986. 

Företaget ägs gemensamt av Bravida, Byggföretagen, JM, NCC, Måleriföretagen i Sverige, Peab och Skanska.  Dessutom har vi ett samarbetsavtal med Glasbranschföreningen.

Vi har runt 70 anställda över hela landet. Du kan hitta alla medarbetare under Kontakta oss.

Galaxen Byggs vision är ett hållbart arbetsliv i byggsektorn. Vi bidrar till hälsa och kompetens i byggsektorn genom att matcha till jobb, stötta vid introduktion och rehabilitering samt utbilda inom arbetsmiljö och hälsa.

Våra värdeord är respekt, professionalitet och engagemang:

  • Respekt – Vi värnar om allas lika värde
  • Professionalitet – Vi genomför vårt uppdrag på ett kompetent sätt
  • Engagemang – Vi har ett positivt förhållningssätt

Arbetsmiljö & Hälsa

Vi verkar för att öka kunskaperna om arbetsmiljö och hälsa i byggbranschen. Vi träffar flertalet av alla elever i gymnasiets byggprogram varje år för att informera om arbetsmiljö, säkerhet och hälsa. Detta är ett branschinitiativ som innebär en förstärkning av byggutbildningen och syftar till att öka ungas kunskaper och förutsättningar för god hälsa och ett hållbart arbetsliv i byggbranschen.

Vi erbjuder även olika utbildningar och föreläsningar inom arbetsmiljö på uppdrag av byggbranschen. Vi bidrar till en säkrare bransch genom att samverka för riskförebyggande- mångfalds- och hälsofrämjande insatser som ger bästa möjliga förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart arbetsliv.

Galaxens app för uppvärmning i byggbranschen

Arbetsplatsförlagd rehabilitering

Galaxen Byggs uppdrag är att hitta möjligheter till anpassade anställningar i företag för personer med funktionsnedsättning och med bakgrund från byggsektorn. Och att därefter följa upp personens arbetsförmåga och arbetsanpassning genom hela rehabiliteringsprocessen. Galaxens personal är ett stöd för både arbetsgivare och arbetstagare. Anställningen är en anpassad anställning där arbetsgivaren får ett lönebidrag som beslutas av Arbetsförmedlingen. Lönebidraget syftar till att kompensera för den nedsatta arbetsförmågan i relation till arbetets krav. Målet är att arbetstagaren ska återvända till ett arbete utan lönestöd.

Varje år stöttar vi runt 500 personer till ett anpassat arbete och anställning via oss.

Två personer sätter upp säkerhetsstaket

Rekrytering nyanlända och långtidsarbetslösa

Galaxen Bygg stöttar och skapar möjligheter till ett arbetsliv inom byggbranschen för nyanlända och långtidsarbetslösa. Vi har fått uppdraget och blivit finansierade av branschens parter att matcha kompetensen hos nyanlända och långtidsarbetslösa till behoven hos arbetsgivare. Vi tar ansvar för att fler personer inom byggbranschen anställs på rätt sätt, i enlighet med branschens villkor, på företag med kollektivavtal. Genom att stödja Arbetsförmedlingen bidrar vi till att nyanlända och långtidsarbetslösa med kompetens inom bygg snabbare får ett arbete i byggbranschen.  Vi arbetar också för att nå ut och stödja arbetssökande utan kompetens inom bygg och skapa förutsättningar för att de ska kunna utbilda sig och få ett yrkesbevis.

Denna verksamhet startade 2018, till att börja med i storstäderna, för att från 2019 växa till övriga delar av landet.

Samverkan med myndigheter och alla parter i byggsektorn

Arbetet med att hitta anställningar för personer med funktionsnedsättning och nyanlända/långtidsarbetslösa sker i nära samarbete med de regionala samverkansgrupperna, som är byggsektorns samlade kraft i dessa frågor. I regionala samverkansgrupperna samverkar representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan utifrån sina uppdrag tillsammans med fack- och arbetsgivarorganisationer samt Galaxen Bygg.

Kontakta oss

Hitta rätt kontaktperson på Galaxen Bygg i närheten av dig.

länk

Arbetsmiljö & Hälsa

Läs mer om vår verksamhet inom Arbetsmiljö & Hälsa.

länk

Söker du personal?

Är du arbetsgivare och behöver anställa kan du läsa mer här.

länk

Söker du jobb?

Läs mer om hur vi stöttar arbetssökande i byggsektorn.

länk

Dataskydd

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

länk

Byggföretagens vd om Galaxen Bygg

Läs hur Byggföretagens vd, Catharina Elmsäter-Svärd, ser på Galaxen Byggs roll i byggbranschen.

länk

Dela i sociala medier

Dela i sociala medier

Har du frågor?

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.