Har du frågor?

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Galaxens verksamhet för skolinformation

Våra 19 skolinformatörer träffar flertalet av alla elever på gymnasiets bygg- och anläggningsprogram i alla årskurser i hela landet för att informera om arbetsmiljö, säkerhet och hälsa. Detta är ett branschinitiativ som innebär en förstärkning av byggutbildningen och syftar till att öka ungas kunskaper och förutsättningar för god hälsa och ett hållbart arbetsliv i byggbranschen.

Sedan 2012 medverkar vi i denna långsiktiga satsning inom arbetsmiljöområdet på gymnasieskolornas bygg- och anläggningsprogram. Parterna i byggbranschen har tilldelat Galaxen Bygg medel för att kunna erbjuda skolan kompetens och erfarenheter som ett komplement till den ordinarie utbildningen, för att lyfta fram vikten av fysisk träning, kost, praktisk ergonomi och säkerhet och på så sätt skapa en grund för ett hållbart arbetsliv. Innehållet utvecklas löpande inom för branschen viktiga områden som exempelvis psykosocial arbetsmiljö samt mångfalds- och inkluderingsfrågor.

Totalt informerades 9774 elever läsåret 2022/23.

Nyhet för 2024: Galaxen Bygg har genom avtal med VVSYN avsatt medel för information till gymnasieelever på godkända skolor hos VVSYN, även kallat VVS college. Ett program har tagits fram för att lyfta vikten av arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. Galaxen Byggs informatörer genomför insatserna med aktivt stöd och medverkan av yrkeslärarna.

Vårt erbjudande kommer succesivt implementeras hos alla VVS college där vi börjar med årskurs ett under vårterminen 2024. Läsåret 2024/2025 utökas informationsinsatsen med årskurs två och under läsår 2025/2026 läggs årskurs tre till. Informationen omfattar tre timmar vid varje information till respektive årskurs. Insatserna är inte avsedda att ersätta yrkeslärarnas viktiga jobb i varje kurs. Vi vill bidra med ett tydligt budskap från branschen att ta dessa frågor på allvar. Med gemensamma mål hoppas vi på en fortsatt god samverkan för att våra framtida yrkesarbetare ska få ett hållbart, friskt och långt arbetsliv.

Skolinformationens innehåll

  1. I ettan lägger vi fokus på hälsa. Vi går igenom begreppet hälsa och hur vi minskar risken för incidenter. Hur påverkar vår hälsa säkerhetstänket på arbetsplatsen och i skolan? Vi går även igenom belastningsergonomi och hur vi kan använda kroppen för att arbeta på rätt sätt.
  2. I tvåan pratar vi om kost. Vad kan vi göra för att anpassa kosten efter vårt behov? Vi talar även om hur den psykosociala arbetsmiljön påverkar vår arbetsmiljö.
  3. trean kommer vi lägga fokus på arbetslivet. Vilka utmaningar kan vi möta på arbetsplatserna och vad strävar branschen efter i sitt arbete för att uppnå ett hållbart arbetsliv. Vi kommer prata NPF (neuropsykiatriska funktionshinder), inkludering och hur olika generationer kan fungera tillsammans.

Här kan du se en film från ett av våra besök i skolan.

Omfattning och styrgrupp

Galaxen Bygg lokalt är ansvariga för att erbjuda utbildningarna till byggprogrammen. Det erbjudande skolorna får av branschen genom Galaxen omfattar en halv dag per klass och läsår. Innehållet styrs och följs upp av styrgruppen med representanter från Byggföretagen, Byggnads, Byggindustrins Yrkesnämnd (BYN), rikstäckande byggföretag och gymnasieskolan.

STYRGRUPP FÖR SKOLVERKSAMHETEN
Olof Jacobsson, ME-representant
Sandra Lindström, Seko
Alexandra Johansson, Peab
Ingemar Klaesson, BYN
Mats Pernhem, VD Galaxen Bygg
Magnus Olsson, Byggföretagen
Lars Tullstedt, Byggföretagen
Jakob Wagner, Byggnads

Vill du veta mer?

Vi kan erbjuda skolinformation med fokus på arbetsmiljö & hälsa även för andra skolor kopplat till byggsektorn. Hör av dig till oss för att få veta mer!

Kontakt

Emelie Axell
Verksamhetsutvecklare skolinformation

036-10 07 80
Maila mig

Dela i sociala medier

Har du frågor?

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.