Har du frågor?

Söker du jobb?

Galaxen Bygg stöttar dig till ett arbete inom byggsektorn.

Du kan få stöd av Galaxen Bygg att hitta ett arbete om du antingen:

  • har erfarenhet och/eller utbildning inom byggsektorn och har dokumenterat behov av arbetsanpassning eller
  • är nyanländ eller långtidsarbetslös och har intresse för arbete inom byggsektorn

För att söka Galaxen Byggs stöd fyller du i en ansökningsblankett och skickar till rätt kontaktperson där du bor.

Efter att vi tagit emot din ansökan träffas vi för att kartlägga din bakgrund, kunskaper och erfarenheter. Därefter försöker vi tillsammans med dig hitta ett lämpligt arbete. Hittar vi en bra matchning med en arbetsgivare hjälper Galaxen Bygg till med anställningshandlingar, introduktion på arbetsplatsen och följer därefter regelbundet upp hur det går. Arbetsgivaren får ett ekonomiskt stöd från Arbetsförmedlingen i alla anställningar via Galaxen Bygg. Målet är att du på sikt ska få en ordinarie anställning utan stöd.

Läs mer på respektive länk här intill beroende på vilken målgrupp du tillhör.

Behöver du arbetsplatsförlagd rehabilitering?

Här finns information för dig som är i behov av arbetsanpassning och har erfarenhet från byggsektorn.

länk

Är du nyanländ eller långtidsarbetslös?

Om du är nyanländ eller långtidsarbetslös och intresserad av att arbeta inom byggsektorn kan du läsa mer här.

länk

Dela i sociala medier

Dela i sociala medier

Har du frågor?