Har du frågor?

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Anmälan till Samverkansgruppen

De regionala samverkansgrupperna är byggsektorns samlade kraft i rehabiliteringsfrågor och frågor rörande anställningar för nyanlända/långtidsarbetslösa. En anmälan till regionala samverkansgrupperna är första steget mot arbetsplatsförlagd rehabilitering eller en anställning för nyanlända eller långtidsarbetssökande via Galaxen Bygg.

För att vara aktuell ska personen antingen:

  • ha erfarenhet och/eller utbildning inom byggbranschen och ha dokumenterat behov av arbetsanpassning eller
  • vara nyanländ eller långtidsarbetslös och ha intresse för arbete inom byggsektorn

För att göra en anmälan ska en särskild anmälningsblankett fyllas i och skickas till kontaktpersonen på Galaxen Bygg som är mottagare av anmälan. Anmälningsblankett och kontaktperson hittar du via länkarna på den här sidan.

Regionala Samverkansgruppens roll

Regionala samverkansgruppens uppdrag är att sätta mål och prioriteringar samt att följa upp resultaten av det arbete som sker för att få fler arbetssökande inom målgrupperna i arbete. I regionala samverkansgrupperna samverkar representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan utifrån sina uppdrag tillsammans med fack- och arbetsgivarorganisationer samt Galaxen Bygg.

Tillsammans skapar representanterna en bred kontaktyta gentemot företag som ger stora möjligheter för att de arbetssökande målgrupperna ska få ett lämpligt arbete. De 23 regionala samverkansgrupper som finns i Sverige får in ca 1000 anmälningar varje år varav ca 500 leder till en anställning via Galaxen Bygg.

Galaxen byggs roll

Galaxen Bygg utför arbetet genom att personerna antingen får en anställning med anpassade arbetsuppgifter i ett företag inom eller utom byggsektorn eller en anställning med stöd riktade mot målgruppen nyanlända och långtidsarbetslösa. Galaxens handläggare följer upp personerna ett antal gånger per år utifrån behov.

 

Nationell Överenskommelse om samverkan

De arbetsgivar- och fackliga organisationer som tillsammans med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har tecknat en överenskommelse har sedan 1984 verkat i olika former. Sedan årsskiftet 2007/08 är samverkansgrupperna organiserade regionvis. Deras geografiska verksamhetsområden bestäms av Byggföretagen, Byggnads och Arbetsförmedlingen.

I februari 2019 tecknades en ny nationell överenskommelse om samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och arbetsgivar- och arbetstagarparter inom byggsektorn.

Läs överenskommelsen här

Styrgrupp

Byggbranschen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har inrättat ett gemensamt beslutsforum. Detta forum kallas ”Central styrgrupp för samverkan i byggsektorn”. Syftet med denna grupp är att ta ansvar för, utveckla och följa upp det gemensamma arbete som genomförs inom ramen för samverkan och de målgrupper som omfattas, samt vid behov ge vägledning till de regionala samverkansgrupperna. I gruppen ingår representanter för Byggföretagen (tillika ordförande), Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Byggnads, Seko och Galaxen Bygg. Gruppen träffas 3-4 ggr per år.

Ledamöter i Styrgruppen
Johan Hallberg, Byggföretagen, Ordförande
Michael Boman, Försäkringskassan
Alexander Saucedo, Arbetsförmedingen
Ola Olsson, Byggnads
Magnus Ekeljung, Seko
Mats Pernhem, Galaxen Bygg AB

Gemensamt arbetssätt i de regionala samverkansgrupperna

Styrgruppen beslutade vid ett möte i juni 2014 att införa ett gemensamt arbetssätt för samtliga 23 samverkansgrupperna. Det gemensamma arbetssättet ger en bättre resursallokering av de interna resurserna samt en tydligare och framförallt enhetlig bild av byggsektorns samverkan. En ny arbetsordning har i och med att den nya nationella överenskommelsen undertecknats tagits fram.
Läs hela arbetsordningen här

Anmälningsblankett samverkansgruppen

Här kan du ladda ner anmälningsblanketten. Gå till kontaktsidan för att se vem du ska skicka blanketten till.

länk

Kontakta oss

Kontakta din regionala Samverkansgrupp och se till vem anmälningsblanketten ska skickas.

länk

Följande organisationer ingår i samverkansgruppen

Gruppen består av representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, arbetsgivar- och fackliga organisationer samt Galaxen Bygg AB. Nedan finns en lista på de organisationer som ingår:

Galaxen Bygg AB

Arbetsgivarorganisationer

Byggföretagen
Installatörsföretagen
ME Maskinentreprenörerna
Plåt- och Ventföretagen
Måleriföretagen
Glasbranschföreningen

Fackliga organisationer

Byggnads
Målareförbundet
Svenska elektrikerförbundet
Seko

Myndigheter

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan

Arbetsgivare

Här finns mer information för arbetsgivare.

länk

Arbetssökande

Läs mer om hur Galaxen Bygg stöttar arbetssökande till ett arbetsliv i byggsektorn.

länk

Dela i sociala medier

Dela i sociala medier

Har du frågor?

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.