Har du frågor?

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Galaxen i samverkan

De regionala samverkansgrupperna är byggsektorns samlade kraft i rehabiliteringsfrågor. En anmälan till regionala samverkansgrupperna är första steget mot arbetsplatsförlagd rehabilitering via Galaxen Bygg.

För att vara aktuell ska personen ha erfarenhet och/eller utbildning inom byggbranschen och ha dokumenterat behov av arbetsanpassning.

För att göra en anmälan ska en särskild anmälningsblankett fyllas i och skickas till kontaktpersonen på Galaxen Bygg som är mottagare av anmälan. Anmälningsblankett och kontaktperson hittar du via länkarna på den här sidan.

Regionala Samverkansgruppens roll

Regionala samverkansgruppens uppdrag är att sätta mål och prioriteringar samt att följa upp resultaten av det arbete som sker för att få fler arbetssökande inom målgrupperna i arbete. I regionala samverkansgrupperna samverkar representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan utifrån sina uppdrag tillsammans med fack- och arbetsgivarorganisationer samt Galaxen Bygg.

Tillsammans skapar representanterna en bred kontaktyta gentemot företag som ger stora möjligheter för att de arbetssökande målgrupperna ska få ett lämpligt arbete. De sex regionala samverkansgrupper som finns i Sverige får in ca 1000 anmälningar varje år varav ca 500 leder till en anställning via Galaxen Bygg.

Galaxen byggs roll

Galaxen Bygg utför arbetet genom att personerna får en anställning med anpassade arbetsuppgifter i ett företag inom eller utom byggsektorn. Galaxens koordinatorer följer upp personerna ett antal gånger per år utifrån behov.

Nationell Överenskommelse om samverkan

De arbetsgivar- och fackliga organisationer som tillsammans med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har tecknat en överenskommelse har sedan 1984 verkat i olika former. Sedan årsskiftet 2007/08 är samverkansgrupperna organiserade regionvis. Deras geografiska verksamhetsområden bestäms av Byggföretagen, Byggnads och Arbetsförmedlingen.

I januari 2023 tecknades en ny nationell överenskommelse om samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och arbetsgivar- och arbetstagarparter inom byggsektorn.
Läs överenskommelsen här

Styrgrupp

Byggbranschen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har inrättat ett gemensamt beslutsforum. Detta forum kallas ”Central styrgrupp för samverkan i byggsektorn”. Syftet med denna grupp är att ta ansvar för, utveckla och följa upp det gemensamma arbete som genomförs inom ramen för samverkan och målgruppen som omfattas, samt vid behov ge vägledning till de regionala samverkansgrupperna. I gruppen ingår representanter för Byggföretagen (tillika ordförande), Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Byggnads, Seko och Galaxen Bygg. Gruppen träffas 3-4 ggr per år.

Ledamöter i Styrgruppen
Johan Hallberg, Byggföretagen, Ordförande
Siri Hallberg Björklund, Byggföretagen
Michael Boman, Försäkringskassan
Shanis Wollarth, Arbetsförmedingen
Ola Olsson, Byggnads
Sandra Lindström, Seko
Mats Pernhem, Galaxen Bygg AB

Gemensamt arbetssätt i de regionala samverkansgrupperna

Styrgruppen beslutade vid ett möte i juni 2014 att införa ett gemensamt arbetssätt för samtliga sex samverkansgrupper. Det gemensamma arbetssättet ger en bättre resursallokering av de interna resurserna samt en tydligare och framförallt enhetlig bild av byggsektorns samverkan. En ny arbetsordning har i och med att den nya nationella överenskommelsen undertecknats tagits fram.
Läs hela arbetsordningen här

Anmälningsblankett samverkansgruppen

Här kan du ladda ner anmälningsblanketten. Gå till kontaktsidan för att se vem du ska skicka blanketten till.

länk

Kontakta oss

Kontakta din regionala Samverkansgrupp och se till vem anmälningsblanketten ska skickas.

länk

Följande organisationer ingår i samverkansgruppen

Gruppen består av representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, arbetsgivar- och fackliga organisationer samt Galaxen Bygg AB. Nedan finns en lista på de organisationer som ingår:

Galaxen Bygg AB

Arbetsgivarorganisationer

Byggföretagen
Installatörsföretagen
ME Maskinentreprenörerna
Plåt- och Ventföretagen
Måleriföretagen
Glasbranschföreningen

Fackliga organisationer

Byggnads
Svenska elektrikerförbundet
Seko

Myndigheter

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan

Arbetsgivare

Här kan arbetsgivare hitta information om Galaxen Byggs tjänster.

länk

Arbetssökande

Läs mer om hur Galaxen Bygg stöttar arbetssökande till ett arbetsliv i byggsektorn.

länk

Dela i sociala medier

Dela i sociala medier

Har du frågor?

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.