Har du frågor?

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

UTBILDNINGAR INOM ARBETSMILJÖ & HÄLSA

Galaxen verkar för att öka kunskaperna om arbetsmiljö & hälsa i byggbranschen. Vi genomför utbildningar bland annat inom Prevention, Organisatorisk- och social arbetsmiljö och Hållbart arbetsliv. Alla ska ha kunna bibehålla sin hälsa och må bra under hela arbetslivet. Läs mer om våra utbildningar nedan.

Våra utbildningar inom arbetsmiljö, säkerhet och hälsa i byggbranschen finns som öppna utbildningar hos Byggbranschens utbildningscenter. Vi har hög kompetens i ämnet och är specialister på arbetsförhållanden inom Byggbranschen. Vi kan genomföra utbildningar internt hos er eller hålla kortare föreläsningar på ditt företag eller i din organisation. Kontakta oss gärna med en förfrågan!

PREVENTION 1 – UTBILDNING FÖR SKYDDSOMBUD

Efter utbildningen kan du som skyddsombud praktiskt bedriva förebyggande preventionsarbete och hälsofrämjande insatser på din arbetsplats. Utbildningen ger dig kunskaper om belastningsergonomi, preventionsplan, riskbedömning och frisk- och riskfaktorer. Utbildningen ger också insikter i hur du bidrar till en säker arbetsplats.

Utbildningen är en del av arbetsmiljöavtalet med Byggnads och Seko och ges som en partsgemensam utbildning.

PREVENTION 2 – FÖRDJUPNING INOM ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ

Vill du fördjupa dina kunskaper och insikter om preventivt arbete inom det organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet?

Efter utbildningen ska du praktiskt kunna bedriva förebyggande preventionsarbete, samt hälsofrämjande insatser på din arbetsplats. Utbildningen ger kunskaper och insikter om organisatorisk och social arbetsmiljö, säkerhet, rehabilitering och försäkringar.

Utbildningen är en del av arbetsmiljöavtalet med Byggnads och Seko, och ges som en partsgemensam utbildning.

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Vill du medverka till att förbättra arbetsmiljön på din arbetsplats? Genom mer kunskap i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ges du stöd för att arbeta med den systematiska arbetsmiljön där faktorer som stress, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling är viktiga områden.

Arbete är bra för hälsan eftersom det ger oss kreativitet och struktur på dagen. Ett bra arbetsliv med väl fungerande arbetsvillkor och struktur minskar den arbetsrelaterade ohälsan. Den här utbildningen ger dig kunskap, insikt och verktyg för att bedriva och medverka i det hälsofrämjande arbetsmiljöarbetet på din arbetsplats eller företag.

Hållbart arbetsliv

Vill du bli bättre på att planera, strukturera och prioritera utifrån ett arbetsbelastningsperspektiv? Eller vill du bara ha ett sundare och mer hälsosamt arbetsliv?

Under utbildningen får du fördjupade kunskaper om arbetsbelastning – en av tre huvudområden i OSA (Organisatorisk och Social Arbetsmiljö, AFS 2015:4) samt praktiska tips och verktyg så som till exempel ’Time management’.

Kränkande särbehandling

Utbildningen kränkande särbehandling är en fördjupning av den organisatoriska- och sociala arbetsmiljön. Utifrån diskrimineringsgrunderna, en film och spel för du lära dig hur du kan upptäcka och arbeta med förekomsten av kränkningar i organisationen.

Kontakta oss för mer information och offert.

Ekonomiskt stöd för arbetsmiljöutbildning


Visste du att ni kan få upp till 70% i ersättning när ni anlitar oss som utbildare för arbetsmiljöutbildning? Vi är godkända som utbildningsanordnare för vilket innebär att företag inom den privata sektorn som anlitar oss för arbetsmiljöutbildning under 2021-2023 kan söka ersättning från AFA Försäkring för chefer, skydds- och arbetsmiljöombud. Om chef och skyddsombud/arbetsmiljöombud deltar gemensamt på utbildningen utgår stöd med 70 procent av deltagaravgiften. För utbildningar där chef eller skyddsombud/arbetsmiljöombud deltar utgår stöd med 50 procent av deltagaravgiften. Läs mer här.

 

Kontakt

Per Poulsen
Verksamhetsutvecklare Utbildningar

031-15 54 50
Maila mig

Föreläsningar

Vi erbjuder även föreläsningar på fyra olika teman inom arbetsmiljö och hälsa för byggbranschen.

länk

Dela i sociala medier

JSB anlitar Galaxen Bygg

Byggföretaget JSB anlitar Galaxen Bygg för att öka personalens kunskap om ergonomi.
länk

Har du frågor?

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.