Har du frågor?

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

UTBILDNINGAR INOM ARBETSMILJÖ & HÄLSA

Galaxens utbildningar inom arbetsmiljö & hälsa är öppna för chefer, skyddsombud, fackliga ombudsmän och andra medarbetare som verkar i byggbranschen.

Temautbildningar anpassade för byggbranschen

Galaxen Bygg har fyra teman på utbildningarna som kan beställas och genomföras var för sig. Alla utbildningar går att få både fysiskt och digitalt och vi skräddarsyr även utbildningar så att de ska passa just era behov. Kontakta oss för mer information och offert.

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö handlar om att arbeta med frågor som arbetsbelastning, kränkande särbehandling och stress. Teori blandas med praktik och vi skräddarsyr innehållet så att de ska passa just era behov. Den här utbildningen riktar sig till både yrkesarbetare och tjänstemän. Ladda ner informationsblad i pdf.

Belastnings- och kontorsergonomi

Vår kropp är gjord för rörelse och belastning och vi måste fundera över hur vi använder vår kropp för att hålla hela yrkeslivet. I den här utbildningen går vi igenom arbetsgivarens och det egna ansvaret samt hjälpmedel, skyddsutrustning och hur vi ska hantera vibrationer. Inom kontorsergonomi lägger vi fokus på bildskärmsarbete och tittar på hur vi ställer in en arbetsplats. Ladda ner informationsblad i pdf.

Frisk- och riskfaktorer

En viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet handlar om att upptäcka och åtgärda risker i arbetsmiljön. Utbildningen ger kunskap om hur det går att bidra till en säkrare arbetsmiljö och att bedriva hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen. Vi tittar även på hur den fysiska, psykiska och sociala miljön påverkar och vilka åtgärder vi kan göra för att vi ska trivas och må bra på jobbet. Teori varvas med praktiska övningar. Att se sin verksamhet utifrån ett frisk/risk perspektiv är en investering i såväl individen som verksamheten i stort. Ladda ner informationsblad i pdf.

Attityder, beteenden och kommunikation

Grunden i den psykosociala arbetsmiljön handlar om de attityder och beteenden som existerar inom företaget. Det handlar också om kommunikation och hur vi pratar med varandra. Vi tittar på gruppens olika faser och hur det påverkar både individen och arbetslaget. I utbildningen får du också djupare kunskap runt hur det går att ta tag i frågor rörande stress och vad nycklarna är för att förebygga det, samt att hitta balans mellan krav och resurser. Ladda ner informationsblad i pdf.

Kontakta oss för mer information och offert.

Dessutom ger vi dessa partsgemensamma utbildningarna:

PREVENTION 1 – UTBILDNING FÖR SKYDDSOMBUD

Efter utbildningen kan du som skyddsombud praktiskt bedriva förebyggande preventionsarbete och hälsofrämjande insatser på din arbetsplats. Utbildningen ger dig kunskaper om belastningsergonomi, preventionsplan, riskbedömning och frisk- och riskfaktorer. Utbildningen ger också insikter i hur du bidrar till en säker arbetsplats.

Utbildningen är en del av arbetsmiljöavtalet med Byggnads och Seko och ges som en partsgemensam utbildning.

PREVENTION 2 – FÖRDJUPNING INOM ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ

Vill du fördjupa dina kunskaper och insikter om preventivt arbete inom det organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet?

Efter utbildningen ska du praktiskt kunna bedriva förebyggande preventionsarbete, samt hälsofrämjande insatser på din arbetsplats. Utbildningen ger kunskaper och insikter om organisatorisk och social arbetsmiljö, säkerhet, rehabilitering och försäkringar.

Utbildningen är en del av arbetsmiljöavtalet med Byggnads och Seko, och ges som en partsgemensam utbildning.

Ekonomiskt stöd för arbetsmiljöutbildning


Visste du att ni kan få upp till 70% i ersättning när ni anlitar oss som utbildare för arbetsmiljöutbildning? Vi är godkända som utbildningsanordnare för vilket innebär att företag inom den privata sektorn som anlitar oss för arbetsmiljöutbildning under 2021-2023 kan söka ersättning från AFA Försäkring för chefer, skydds- och arbetsmiljöombud. Om chef och skyddsombud/arbetsmiljöombud deltar gemensamt på utbildningen utgår stöd med 70 procent av deltagaravgiften. För utbildningar där chef eller skyddsombud/arbetsmiljöombud deltar utgår stöd med 50 procent av deltagaravgiften. Läs mer här.

Kontakt

Per Poulsen
Verksamhetsutvecklare Utbildningar

031-16 54 50
Maila mig

JSB anlitar Galaxen Bygg

Byggföretaget JSB anlitar Galaxen Bygg för att öka personalens kunskap om ergonomi.
länk

Organisatorisk- och social arbetsmiljö (OSA)

Läs mer om vad utbildningen i OSA innehåller
länk

Belastningsergonomi

Läs mer om belastningsergonomi inom bygg och vad ergonomiutbildningen innehåller.
länk

Dela i sociala medier

Har du frågor?

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.