Har du frågor?

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Organisatorisk och social arbetsmiljö

I byggbranschen är arbetet med den fysiska arbetsmiljön ofta i fokus med tanke på de risker som finns på en byggarbetsplats. En förbättring av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA) minskar också risken för olycksfall och ohälsa.

Att öka kunskaperna inom OSA i företag är väldigt viktigt eftersom brister kan ge olika besvär hos medarbetare såsom oro, sömnstörningar, hjärt- och kärlsjukdomar, problem med nacke eller rygg samt depression. Förutom att medarbetare blir lidande innebär det även kostnader både för företag och samhället. En förståelse för OSA:n är också en förutsättning för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Vad är organisatorisk arbetsmiljö?
Organisatorisk arbetsmiljö handlar mycket om hur arbetet styrs:

 • Ledning och styrning
 • Kommunikation
 • Delaktighet och handlingsutrymme
 • Fördelning av arbetsuppgifter
 • Krav, resurser och ansvar

Vad är social arbetsmiljö?
Den sociala arbetsmiljön handlar om hur vi samspelar med varandra, både mellan medarbetare och med chefer, såväl fysiskt som digitalt.

 • Socialt samspel
 • Samarbete

Föreskrift från Arbetsmiljöverket

Det är Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) som reglerar organisationers arbete inom detta område. Den består av tre delar:

 • Arbetsbelastning – kan bli ohälsosam om kraven mer än tillfälligt överskrider resurserna
 • Arbetstidens förläggning – kan handla om skift- eller nattarbete, långa arbetspass etc
 • Kränkande särbehandling – handlingar om riktas mot en eller flera medarbetare på ett kränkande sätt

Öka kunskaperna om OSA:n

Sedan 2019 utbildar vi i Organisatorisk och social arbetsmiljö med fokus på byggsektorn.

Caroline Lundgren, en av våra utbildare, berättar om utbildningens upplägg:

 • Vi börjar övergripande och pratar om hälsa och friskfaktorer innan vi kommer in på själva föreskriften och vad den innebär. Den röda tråden genom hela utbildningen är kommunikation och hur viktigt det är för att skapa en god organisatorisk och sociala arbetsmiljö. I utbildningen får deltagarna i grupper diskutera olika case, dela erfarenheter och prata om hur olika situationer kan förebyggas.

I utvärderingar tycker över 90 procent av deltagarna att utbildningen är relevant för deras yrkesroll.

Vi genomför öppna heldagsutbildningar i OSA:n via Byggbranschens utbildningscenter och kan även göra företagsinterna utbildningar om ni är flera i organisationen som behöver öka kunskaperna inom detta område.

Om du vill veta mer kontakta gärna vår verksamhetsutvecklare för utbildningar Per Poulsen.

Kontakt

Är du intresserad av att lära dig mer om OSA:n kontakta vår verksamhetsutvecklare inom utbildning.
Per Poulsen

031-15 54 50
Maila mig

Utbildningar

Läs mer om våra utbildningar här.

länk

Dela i sociala medier

Dela i sociala medier