Har du frågor?

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Galaxen rehabilitering

Galaxen stöttar arbetsgivare och medarbetare i byggsektorn med både förebyggande och rehabiliterande insatser. Vi är specialister och har särskild kunskap om arbetsförhållanden och rehab inom bygg, måleri och installation. Med Galaxens medverkan i rehabiliteringsarbetet kan chefer, HR och medarbetare känna sig trygga att göra rätt i hela rehabiliteringskedjan.

Ett vanligt case kan vara en medarbetare som ofta är sjukskriven på grund av arbetsskada, belastningsskada eller annan sjukdom. För dig som chef/ arbetsgivare kan det vara svårt att veta hur du ska gå tillväga och stötta medarbetaren och ge de bästa förutsättningarna så att personen kan återgå till arbete. Här kan vi på Galaxen hjälpa till med att göra en riktig handlingsplan som regelbundet följs upp med både chef/HR/arbetsgivare och medarbetare. Vi kan även hjälpa till med att hitta anpassningar i anställningen eller alternativa lösningar.

Kenneth Gropendahl som är HR-specialist på Sh bygg i Uppsala anlitar Galaxen Bygg för rehabkoordinering.

  • Vi har en fysiskt tung miljö och många kan inte fortsätta hela yrkeslivet utan anpassningar. Vi tar vårt rehabiliteringsansvar på stort allvar och tar in Galaxen Bygg som stöd och bollplank när medarbetare behöver rehabilitering, säger Kenneth Gropendahl.

Sh bygg har skrivit avtal med Galaxen Bygg på allt ifrån tre månader till upp till två år för sina anställda berättar Kenneth Gropendahl.

Lotta Cohen är Galaxens kontaktperson för Sh bygg.

  • Vi stöttar medarbetarna i processen och ibland kommer de fram till att de inte kan fortsätta arbeta med de arbetsuppgifter de har idag. Vi försöker då hitta anpassningar och/eller andra lösningar, tillsammans med personen och arbetsgivaren, säger Lotta Cohen.

Det här gör Galaxen vid en rehabprocess:

  • Kartläggning av medarbetaren för att hitta lämpliga anpassningar av arbetet
  • Handlingsplan för rehabilitering
  • Regelbundna uppföljningar med både arbetsgivare och med den anställde
  • Stöd vid upprättande av plan för återgång till arbete
  • Kontakter med myndigheter och facklig part
  • Omställningsinsats vid behov

Hitta rätt kontaktperson hos oss här eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.

Här kan du ladda ner ett informationsblad om vår tjänst rehabkoordinering.

Förebyggande

Vi på Galaxen jobbar även förebyggande. Bland annat har vi tagit fram egna träningsprogram för dig som jobbar inom bygg; för uppvärmning, styrka och återhämtning. Dessa träningsprogram används flitigt på många byggarbetsplatser runtom i landet och bidrar till ett sundare och mer hållbart arbetsliv inom byggsektorn.

länk

Utbildningar

Se även våra utbildningar inom Arbetsmiljö & Hälsa för chefer, skyddsombud och andra medarbetare. Vi kan även hålla kortare föreläsningar om t ex förebyggande träning och ergonomi på plats hos er.

länk

Kontakta oss

Här hittar du våra kontaktpersoner över hela landet.

länk

Har du frågor?

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.