Har du frågor?

Ny styrelseledamot från Måleriföretagen

Carola Nilsson från Måleriföretagen i Sverige är en del av styrelsen sedan våren 2019. Hon representerar där en av Galaxen Byggs ägare. Hon har själv tidigare arbetat på Galaxen Bygg och är väl insatt i verksamheten.

Hur ser du på Galaxen Byggs roll i sektorn och varför är det viktigt att Måleriföretagen är med och påverkar?

Galaxen Bygg har en viktig roll i att bibehålla kompetensen i branschen i de fall då någon inte har möjlighet att jobba som tidigare och istället kan matchas till en anpassad anställning. Nu när målgrupperna har utvidgats till att även omfatta nyanlända och långtidsarbetslösa så finns möjligheter för att nya personer ska kunna komma in i branschen, vilket kommer att behövas för framtiden.

Måleriföretagen vill ta sitt samhällsansvar och har undertecknat överenskommelsen om samverkan kring det här frågorna, samtidigt som vi också är delägare och sitter med i styrelsen för Galaxen Bygg. Måleri är en del av byggsektorn och det är viktigt att även målarnas perspektiv tas upp och syns i de här sammanhangen.

Vad hoppas du kunna bidra med i styrelsearbetet?
Eftersom jag tidigare arbetat på Galaxen Bygg kan jag mycket om verksamheten och tycker att det är viktigt att företaget fortsätter utvecklas och vara relevant för kompetensförsörjningen i branschen. Genom att vara med i styrelsen så får jag chans att påverka utifrån Måleriföretagens perspektiv, vilket känns väldigt roligt och inspirerande.

Dela i
sociala medier

Dela i sociala medier