Har du frågor?

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Statistik skolor

Nu är statistiken för läsåret 2019-20 sammanställd för Galaxen Byggs arbete ute på skolorna.

Vår skolverksamhet innebär att våra skolinformatörer kommer ut på gymnasieskolans bygg- och anläggningsprogram över hela landet och informerar om arbetsmiljö, hälsa och säkerhet.

Totalt träffade vi senaste läsåret 8089 elever. Att antalet elever är något lägre än förra läsåret (drygt 9400) beror på att skolorna införde distansundervisning under våren på grund av coranapandemin. Vi erbjöd då istället en inspelad digital föreläsning till de klasser som vi inte hunnit besöka.

Statisitk över antalet elever Galaxen Bygg träffat läsåret 2019-20

I årskurs 3 genomför vi en enkät där vi utvärderar vår information och även ställer frågor om hur de ser på byggbranschen och arbetsmiljö och hälsa i branschen. I år besvarade 1669 elever enkäten. Generellt är det positiva svar (där 10 är max) både på vår information och våra informatörer. När det gäller skydd och utrustning finns förbättringspotential när det kommer till användandet i skolan.

Se statistiken i pdf-filen nedan:

Resultat enkät åk 3 på bygg- och anläggningsprogrammet

Hösten 2020 har många skolor gått tillbaka till fysisk undervisning och våra informatörer kan återigen genomföra informationen på plats. För de skolor som önskar digital information kan vi genomföra informationen live via Zoom.

Arbetsmiljö & Hälsa

Läs mer om vårt arbete i skolorna

länk

Dela i
sociala medier

Dela i sociala medier