Har du frågor?

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Social hänsyn i upphandlingar

För att bidra till jobb för dem som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden kan offentliga organisationer ställa sysselsättningskrav i offentlig upphandling. En stor del av alla upphandlingar med sociala hänsyn sker i byggsektorn. För Galaxen Byggs del har detta inneburit samarbete med kommuner runt om i landet.

Nyligen lanserades en nationell modell för sysselsättningskrav vid upphandling och den 21 januari genomfördes inspirationsseminariet ”Matchat & Hållbart” i Stockholm. Seminariet arrangerades av ESF-projektet Sverige bygger ut, Upphandlingsmyndigheten samt Galaxen Bygg och representanter från nästan alla kommuner i Stockholms län deltog.

På seminariet berättade Sami Thuresson från Göteborgs stad och Ali Isa från Galaxen Bygg hur arbetssättet och det nära samarbetet kring social hänsyn vid upphandlingar ser ut i Göteborg sedan ett par år tillbaka. Där träffar kommunen och Galaxen Bygg gemensamt företaget som vunnit upphandlingen, tittar på kravprofil och föreslår kandidater. Personer utanför arbetsmarknaden får en praktik som sedan kan leda till en anställning. Med hjälp av siffror pekar Sami Thuresson på samhällsnyttan med upphandlingar med social hänsyn, exempelvis minskade samhällskostnader och ökade skatteintäkter.

Sami Thuresson på seminariet Matchat och Hållbart

För Stockholms del ser Galaxen Byggs matchningskoordinator David Elgindy-Johnsson stora möjligheter med ett ökat samarbete med kommunerna. Stockholms stad och Galaxen Bygg har redan inlett ett samarbete inom projektet Integrationspakten som Stockholm driver.

  • Galaxen Bygg bidrar med kandidater inom målgrupperna som kan matchas ut i arbete i enlighet med sysselsättningskraven, berättar David Elgindy-Johnsson.

David Elgindy-Johnsson

Ett gott exempel på hur sysselsättningskrav kan bidra till anställning är Khalil, som trots en i princip flytande svenska, bra utbildning och erfarenhet både från utlandet och här i Sverige, hade svårt att hitta jobb. Sammanlagt hade Khalil sökt 700 jobb på egen hand. Öppningen för Khalil blev när Skanska vann en upphandling med Trafikverket för en del av Mälarbanan och där Trafikverket ställde sysselsättningskrav vid upphandling. Khalil fick chans till ett arbete enligt kraven och har idag en fast anställning på Skanska.

Khalil som fått jobb tack vare sociala klausuler

 

Vad är sysselsättningskrav?
”Sysselsättningskrav i offentlig upphandling innebär att den upphandlande organisationen ställer krav i upphandlingen på att den vinnande leverantör under kontraktstiden ska erbjuda anställning, utbildning, praktik- eller traineeplatser till personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. De som kan få jobb, praktik- eller traineeplats genom dessa krav kan till exempel vara nyanlända, ungdomar eller långtidsarbetslösa.” (Källa: Upphandlingsmyndigheten.se)

Om Galaxen Bygg

Här kan du läsa mer om Galaxen Bygg och vår verksamhet.

länk

Dela i
sociala medier

Dela i sociala medier