Har du frågor?

Byggsektorn samverkar för kompetensförsörjning

23–24 oktober träffades representanter från hela Sverige från arbetsgivar- och fackliga organisationer, från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samt Galaxen Byggs personal för att utveckla vår samverkan. Genom att arbeta för att de som idag står utanför arbetsmarknaden får en ingång till byggsektorn – där det råder arbetskraftsbrist – bidrar Samverkansgrupperna till kompetensförsörjningen till branschen.

I februari 2019 skrevs en ny överenskommelse om samverkan med totalt 12 organisationer, där även målgrupperna nyanlända och långtidsarbetslösa inkluderades i uppdraget för samverkansgrupperna – utöver målgruppen personer med funktionsnedsättning från byggsektorn som vi arbetat med i över 30 år.

  • Att alla parterna inom byggsektorn och Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är överens om att vi ska arbeta med de målgrupper som står utanför arbetsmarknaden är unikt, säger Johan Hallberg ordförande i den Centrala styrgruppen för samverkan i byggsektorn.

Samverkansgrupperna som finns i hela landet är en tydlig struktur för hur det här arbetet ska genomföras, där Galaxen Bygg är den organisation som säkerställer att avsikterna med överenskommelsen verkligen förverkligas.

  • Vi kommer att behöva många fler i byggsektorn för att kunna rusta Sverige för 11 miljoner invånare, fortsätter Johan Hallberg. Vi behöver få in fler och inkludera olika sorters människor.

På konferensen deltog runt 150 personer för att ta del av föreläsningar om mångfald, normer, inkludering och integration för att få inspiration och energi i det dagliga arbetet.

Samverkansgruppen

Här finns mer information om Samverkansgrupperna.

länk

Dela i
sociala medier

Dela i sociala medier