Har du frågor?

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Nu har Säkerhetsparken öppnat

Den 7 oktober invigdes säkerhetsparken med bandklippning och tal. Galaxen Bygg har två utbildade handledare för parken.

Håcan Eskilsson och Ann-Britt Mattsson, Galaxen Byggs handledare, hade sitt första uppdrag för två gymnasieklasser från bygg- och anläggningsprogrammet i början av oktober. Eleverna fick bland annat köra det nya uppvärmningsprogram vi lanserat i form av en app. De fick också testa Säker väg i en station skapad av Ramudden och Svevia.

ergonomistationen, som Galaxen Bygg har haft huvudansvaret för, fick de reflektera över olika arbetsställningar, hur vibrationer påverkar oss på lång sikt och om vikten av att ta hand om vårt eget ”hus”, det vill säga kroppen, som ofta är arbetsredskapet för en hantverkare.

Säkerhetsparken bygger på upplevelsebaserat lärande – se, höra, göra och reflektera. Caroline Evertsson, som är verksamhetsutvecklare för Arbetsmiljö & Hälsa på Galaxen Bygg, har varit med i arbetsutskottet för säkerhetsparken sedan starten i maj 2018 och varit aktivitetsledare för stationerna Ergonomi och Hållbart arbetsliv.

  • Säkert beteende är viktigt för att bibehålla hälsa och minska skador, menar Caroline Evertsson. Att i säkerhetsparken få reflektera över frisk- och riskfaktorer kan bidra till säkrare arbetsplatser och förhoppningsvis färre olyckor. Och därmed ett hållbart arbetsliv, menar hon.

Säkerhetsparken kan nu börja ta emot grupper och all anmälan med mera sker via Byggbranschens utbildningscenter, BUC.

Uppvärmningen

Här hittar du vårt nya uppvärmningsprogram.

länk

Dela i
sociala medier

Dela i sociala medier