Har du frågor?

Ingången till ett arbetsliv inom byggbranschen

Galaxen Bygg stöttar och skapar möjligheter till ett arbetsliv inom byggbranschen för nyanlända och långtidsarbetslösa. Vi har fått uppdraget och blivit finansierade av branschens parter att matcha kompetensen hos nyanlända och långtidsarbetssökande till behoven hos arbetsgivare.

Vi tar ansvar för att fler personer inom byggbranschen anställs på rätt sätt, i enlighet med branschens villkor, på företag med kollektivavtal. Genom att stödja Arbetsförmedlingen bidrar vi till att nyanlända och långtidsarbetslösa med kompetens inom bygg snabbare får ett arbete i byggbranschen.  Vi arbetar också för att nå ut och stödja arbetssökande utan kompetens inom bygg och skapa förutsättningar för att de ska kunna utbilda sig och få ett yrkesbevis.

Verksamheten startade 2018 i Stockholm, Göteborg och Malmö och under 2019 sprids den till andra delar av landet.

Kontakta våra matchningskoordinatorer vid rekryteringsbehov

Vi ansvarar för hela rekryteringsprocessen från start till mål när du anställer en av våra nyanlända eller långtidsarbetssökande – helt utan kostnad för dig som arbetsgivare. Vid anställningen utgår också ett ekonomiskt stöd från Arbetsförmedlingen.

På Galaxen Bygg har vi arbetssökande inom hela byggsektorn. När du anmäler ett rekryteringsbehov till oss påbörjar vi vårt arbete där vi matchar ditt behov med rätt kandidat. För att anmäla ett rekryteringsbehov kontakta våra matchningskoordinatorer. Vi ansvarar för hela rekryteringsprocessen, från intervju och anställning till introduktion och uppföljning på arbetsplatsen. Vi hjälper även till med att hantera kontakten med Arbetsförmedlingen och frågor som rör anställningen.

Galaxen Bygg har lång erfarenhet av att skapa anställningar för personer inom bygg.  Vi finns med under hela processen, vilket skapar goda förutsättningar för en lyckad anställning. När du anställer en nyanländ eller långtidsarbetssökande får företaget ett anställningsstöd, ett beslut som tas av Arbetsförmedlingen som vi samarbetar med. Bidragets storlek varierar beroende på bidragsform. Vi på Galaxen Bygg informerar om de olika möjligheter som finns för dig som arbetsgivare.

Byggbranschen i samverkan med Arbetsförmedlingen

Med den nationella överenskommelsen mellan byggbranschens parter och Arbetsförmedlingen har vi resurser tillsammans för att se till att de arbetssökande med behov av stöd snabbare kommer ut i arbetslivet. Vi arbetar parallellt med Arbetsförmedlingen och matchar arbetssökande med våra arbetsgivarkontakter, introducerar arbetstagaren på arbetsplatsen, följer upp och återrapporterar till arbetsförmedlaren.

Personer som tillhör målgruppen nyanlända och långtidsarbetslösa anmäls via en blankett, därefter påbörjas arbetet på Galaxen Bygg med kartläggning, matchning och anställning.

Kontakta gärna våra kontaktpersoner på de orter vi är igång om du vill veta mer, behöver anställa eller vill anmäla en person som söker arbete. Du hittar kontaktuppgifterna på den här sidan.

Kontakt

Kontaktpersoner för rekrytering av nyanlända och långtidsarbetslösa
På dessa orter är vi igång:
Luleå
Umeå
Östersund
Gävle
Uppsala
Stockholm
Västerås
Örebro
Karlstad
Uddevalla
Göteborg
Halmstad
Malmö
Hitta kontaktpersoner

En lyckad matchning

2019-03-06Läs om Loay som fått en yrkesintroduktions- anställning på VA-gruppen Höör.

länk

Anmälan

Här hittar du blanketten för att anmäla en långtidsarbetslös eller nyanländ arbetssökande

länk

Dela i sociala medier

Dela i sociala medier

Har du frågor?