Har du frågor?

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Pilot för en ny modell för skolinformationen

Läsåret 2021/2022 genomförs ett pilotprojekt för en ny modell för skolinformationerna i region Öst, vilket innebär länen Gävleborg, Dalarna, Uppland, Västmanland och Stockholm.

Syftet med pilotmodellen är att se om digitala informationer kan vara framtidens skolinformationer utifrån ett hållbarhetsperspektiv, att ge möjlighet för gymnasieelever att besöka Säkerhetsparken samt att modernisera vårt material. Beslutet att genomföra projektet är fattat av Galaxen Byggs ledning och styrgruppen för skolinformation.

Galaxen Bygg är utförare av skolinformationerna på bygg- och anläggningsgymnasierna på uppdrag av byggbranschen tack vare en unik branschöverenskommelse mellan parterna.

  • Galaxen Bygg har ett uppdrag som vi vill utföra på bästa sätt. Vi genomför pilotprojektet för att vi vill utveckla och ständigt förbättra branschens information inom hälsa, arbetsmiljö och säkerhet till framtidens arbetstagare, säger Caroline Evertsson, verksamhetsutvecklare inom Arbetsmiljö & Hälsa på Galaxen Bygg.

Caroline Evertsson, verksamhetsutvecklare Arbetsmiljö & Hälsa på Galaxen Bygg fotat i säkerhetsparken med hjälm och varselvästCaroline Evertsson

  • Det är viktigt att vi arbetar för att förändra beteende och attityder som inte hör hemma på arbetsplatser. Skolinformationen är en viktig del i vår vision: ett hållbart arbetsliv i byggsektorn, menar Caroline Evertsson.

Pilotmodellen består av tre delar:

  1. Digitala informationer live i årskurs 1 och 2
  2. Förberedelse- och eftermaterial i en lärplattform för lärare
  3. Besök i säkerhetsparken i årskurs 3

Lärarna bokar själva in informationstillfällena i ett nytt bokningssystem. Hittills har 24 klasser (av 69 klasser i pilotregionen) bokat in ett besök i Säkerhetsparken.

  • Projektet kommer givetvis att utvärderas vid läsårets slut för att se om den nya modellen kan vara tillvägagångssättet för skolinformationen i hela landet, säger Caroline Evertsson.

Se en film från ett av besöken i säkerhetsparken.

Skolinformationer

Här kan du läsa mer om vårt arbete på bygg- och anläggningsgymnasiet.

länk

Dela i sociala medier

Dela i sociala medier