Har du frågor?

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Nationell överenskommelse inom byggsektorn

Byggsektorns parter har tillsammans med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan tecknat en ny överenskommelse för kompetensförsörjning inom byggsektorn. Galaxen Bygg får förtroendet att arbeta med alla målgrupper som står utanför arbetsmarknaden och bidra till att fler personer får arbete i byggsektorn.

Nyhet februari 2019

I över 30 år har Galaxen Bygg arbetat med arbetsplatsförlagd rehabilitering för personer som har en bakgrund i byggbranschen och någon form av funktionsnedsättning. Galaxen Bygg och Samverkansgruppen, där branschens parter samverkar, har ett etablerat arbetssätt för att bevara kompetensen i byggbranschen genom att hitta anpassat arbete för denna målgrupp.

Den nya nationella överenskommelsen som nu har undertecknats innebär att samverkan i byggsektorn utökas till att även omfatta nyanlända och långtidsarbetslösa.

  • Det är en väldig styrka att parterna i byggsektorn tillsammans med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan gör en kraftsamling och tecknar den här överenskommelsen. På Galaxen Bygg är vi stolta över att få förtroendet att arbeta med alla målgrupper som står utanför arbetsmarknaden och att bidra till att fler personer får arbete i byggsektorn. Överenskommelsen ger oss en större möjlighet att utveckla arbetet som vi har påbörjat med nyanlända och långtidsarbetslösa och att göra det i hela landet, säger Per Kågström, VD på Galaxen Bygg.

De organisationer som undertecknat överenskommelsen är på arbetsgivarsidan Sveriges Byggindustrier, Måleriföretagen, Plåt och Ventföretagen, Glasbranschföreningen, Installatörsföretagen och Maskinentreprenörerna, samt på arbetstagarsidan Byggnads, Seko, Målareförbundet och Svenska Elektrikerförbundet. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är de myndigheter som är med och undertecknar överenskommelsen.

Om Galaxen Bygg

Läs mer om Galaxen Bygg

länk