Har du frågor?

Nya målgrupper för Galaxen Bygg

Galaxen Bygg har fått i uppdrag att arbeta med nyanlända och långtidsarbetslösa. Från 2018 har vi av byggbranschens parter fått förtroendet att stödja nya målgrupper att komma in i byggbranschen för att på så sätt bidra till kompetensförsörjningen i branschen.

Sedan 31 år tillbaka arbetar Galaxen Bygg med arbetsplatsförlagd rehabilitering för personer som har en bakgrund i byggbranschen och någon form av funktionsnedsättning. Det kan gälla allt från fysiska skador, till exempel i axlar eller knän, till psykisk ohälsa eller neuropsykiatriska diagnoser. Galaxen Bygg och Anpassningsgruppen, där branschens parter samverkar, har ett etablerat arbetssätt för att bevara kompetensen i byggbranschen genom att hitta anpassat arbete för denna målgrupp.

Från i år har vi fått förtroendet att även stödja nyanlända och personer som står långt från arbetsmarknaden att komma in i byggbranschen. Parterna inom bygg har kommit överens om att tilldela Galaxen Bygg 4 miljoner kronor per år i 3-5 år framöver. Uppdraget har även beviljats främjandemedel från Arbetsförmedlingen på 2,68 miljoner kronor i syfte att påskynda nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Initialt anställs personal i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå för att genomföra uppdraget.

  • Genom detta nya verksamhetsområde tar vi ansvar för att få fler personer inom bygg att anställas på rätt sätt, i enlighet med branschens villkor, på företag med kollektivavtal. Genom att stödja Arbetsförmedlingen bidrar vi till att nyanlända och långtidsarbetslösa med kompetens inom bygg snabbare får ett arbete i byggbranschen. Vi kommer också att arbeta för att nå ut och stödja personer utan kompetens inom bygg och skapa förutsättningar för att de ska kunna komplettera sin kompetens och få ett yrkesbevis inom bygg, säger Per Kågström, VD på Galaxen Bygg.

Per Kågström, VD på Galaxen Bygg

De nya målgrupperna anmäls i första steget, på samma sätt som tidigare, till anpassningsgruppen av Arbetsförmedlingen eller personerna själva. Därefter tar Galaxen Bygg över ärendet och arbetar med kartläggning, stöd och matchning.

Både tidningen Byggindustrin och Byggnadsarbetaren har skrivit om den nya verksamheten.

Kontakt

Aryan Khaffaf
Verksamhetsutvecklare
08-704 65 63
Maila Aryan

Dela i
sociala medier

Dela i sociala medier