Har du frågor?

Skanskas mångfaldschef tar plats i Galaxen Byggs styrelse

Galaxen Bygg har en ny ledamot i styrelsen som representerar Skanska, ett av våra ägarbolag. Vi har frågat mångfaldschefen Monica Westerberg hur hon ser på Galaxen Bygg och Skanskas ägarskap i bolaget.

Hur hänger ditt ansvar för mångfald och inkludering på Skanska ihop med ditt engagemang i Galaxen Byggs styrelse?

Galaxen Byggs mångåriga arbete med att stötta personer med funktionsnedsättning och bakgrund från byggbranschen att hitta ett arbete där deras kompetens tas tillvara bidrar både till mångfald och inkludering. Det förstärks än mer nu när Galaxen Bygg utökar målgruppen till att även omfatta nyanlända och långtidsarbetslösa.

Att vara delägare i denna unika verksamhet ligger i linje med Skanskas löfte att bygga ett bättre samhälle. Mångfald och inkludering är av betydelse för Skanskas affär. Mycket görs inom Skanska för att rekrytera och behålla en större mångfald överlag, som speglar samhället och möter kundernas behov. Branschen som helhet behöver mycket kompetens. Då gäller det att attrahera nya medarbetare men också att bättre ta tillvara allas olikheter.

Att genom ägarskapet i Galaxen Bygg samverka i byggbranschen kring dessa frågor för att skapa förändring är naturligt.

På vilket sätt vill du bidra till Galaxen Byggs verksamhet i styrelsen?

Eftersom Skanska har arbetat målmedvetet med mångfalds- och inkluderingsfrågor liksom värderingar under ett antal år kan jag bidra med erfarenheter därifrån in i styrelsearbetet.

Om Galaxen Bygg

Läs mer om vår verksamhet

länk

Dela i
sociala medier

Dela i sociala medier