Har du frågor?

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Galaxen Bygg utser Årets arbetsgivare

För andra året i rad har Galaxen Bygg nominerat några av de företag vi samarbetar med till utnämningen Årets arbetsgivare. Vi vill på detta sätt lyfta det viktiga arbete arbetsgivarna gör när de anställer någon som står utanför arbetsmarknaden.

Genom att anställa personer med någon funktionsnedsättning och erbjuda anpassade anställningar eller anställa någon arbetssökande som är nyanländ eller långtidsarbetslös får företagen in värdefull arbetskraft. Samtidigt som arbetsgivarna förbättrar livet för enskilda individer gör de en samhällsinsats och bidrar till ökad mångfald. Det är ett samhällsengagemang vi vill synliggöra!

Vilka har nominerats

Galaxen Bygg är organiserat i fem regioner och nu har medarbetarna i varje region enats om en nominerad arbetsgivare. Vi har många engagerade företag i vårt nätverk så det har varit svårt att bestämma sig för dessa fem. Under hösten kommer respektive arbetsgivare presenteras närmare och i början på nästa år utses den slutliga Årets arbetsgivare på nationell nivå.

Här är de nominerade arbetsgivarna från norr till söder. Stort grattis till er!

Region Nord: Contractor Bygg

Region Öst: Giroventilation

Region Mellan: Blue Wall Construction

Region Väst: Flodéns

Region Syd: LP Måleri

Så har nomineringen gått till

Våra medarbetare har nominerat arbetsgivare i byggsektorn som samarbetar med Galaxen Bygg och som de anser utmärkt sig alldeles särskilt i att ta till vara personens kompetens, ge stöd och visa engagemang för enskilda arbetstagare och arbeta målinriktat mot en reguljär anställning. Flera har haft ett mångårigt samarbete med Galaxen Bygg. Galaxens anställda har en nära och regelbunden kontakt med företagen och arbetstagarna i och med att uppföljningar görs minst en gång i kvartalet.

De kriterier vi utgått ifrån i nomineringen är:

  • Individfokus – företaget ser hur varje person kan bidra och kompetensen tas till vara
  • Målinriktad – följer handlingsplan och samarbetar kring uppföljningar
  • Kreativ och flexibel – när det gäller anpassningar av arbetsuppgifter mm
  • Bidrar till ett hållbart arbetsliv
  • Mångfald – inkluderar och gör plats
  • Långsiktigt samarbete med Galaxen Bygg
  • Respekt, professionalitet, engagemang

Våra regioner

Ett företag i vardera region har nominerats till Årets arbetsgivare. I början av nästa år utses den slutliga Årets arbetsgivare. De fem regionerna syns i Sverigekartan.

Dela i sociala medier

Dela i sociala medier