Har du frågor?

För myndigheter

Galaxen Bygg är ett icke vinstdrivande branschinitiativ för arbetsplatsförlagd rehabilitering av yrkesverksamma från byggbranschen.

Galaxen Bygg tar ansvar för att de i byggbranschen med nedsatt arbetsförmåga hittar och får stöd i lämpligt arbete genom samverkan med myndigheter och i samarbete med arbetsgivare och andra aktörer inom rehabilitering. Även tjänstemän i dessa sektorer omfattas av Galaxens verksamhet. Målet är att personerna ska kunna återgå till en reguljär anställning.

Genom vårt unika avtal mellan arbetsmarknadens parter och Arbetsförmedlingen (Af) och Försäkringskassan (Fk) för arbetet i de Regionala samverkansgrupperna kan vi arbeta i en öppen atmosfär för personens bästa. Enligt en överenskommelse mellan Af, Fk och Galaxen Bygg anmäls samtliga personer som har dokumenterad funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och bakgrund från byggsektorn till Samverkansgruppen (RSAB).

Samverkansgruppen – byggsektorns samlade kraft i rehabiliteringsfrågor

Samverkansgruppen är grunden i rehabiliteringsprocessen och uppdraget är att genom samverkan behandla de anmälningar som kommer in och lämna rekommendation om lämplig åtgärd. Representanterna i Samverkansgruppen kommer från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Fack- och Arbetsgivarorganisationer. Det finns 24 Regionala samverkansgrupper i landet, där en samlad kompetens finns att tillgå. Gruppen hjälps åt att hitta de bästa lösningarna för både arbetsgivare och personerna. Representanterna i Samverkansgruppen skapar tillsammans en bred kontaktyta gentemot arbetsgivare som ger stora möjligheter att få personen i rätt arbete på rätt sätt.

Vad är Galaxen Byggs uppdrag

Galaxen Bygg är drivande i Samverkansgruppens arbete och genomför rehabiliteringsuppdragen. Galaxens handläggare har till uppdrag att tillsammans med personen hitta lämpligt arbete utifrån dennes förutsättningar. Vi sköter administrationen, skriver en handlingsplan, gör en arbetsplatsintroduktion och gör löpande uppföljningar genom hela anställningen.  

Galaxen Bygg har funnits sedan 1986 och är ett icke vinstdrivande företag som ägs av Sveriges Byggindustrier, Måleriföretagen, Skanska, NCC, Peab, JM och Bravida.

Fyll i formuläret nedan eller ta kontakt med en handläggare om du vill veta mer om vår verksamhet.

Kontakta oss

Hitta rätt kontaktperson på Galaxen Bygg i närheten av dig.

länk

Arbetsplatsförlagd rehabilitering

Läs mer om hur Galaxen Bygg arbetar med arbetsplatsförlagd rehabilitering.

länk

Anmälan till Samverkansgruppen

Läs mer om Samverkansgrupperna och hitta blanketten för anmälan.

länk

Dela i
sociala medier

Dela i sociala medier

Har du frågor?