Har du frågor?

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Galaxen Byggs information uppskattas

Galaxen Bygg kommer ut på Sveriges alla byggymnasier en gång per årskurs. På Skyttbrinks gymnasium arbetar läraren Ulf Persson och eleverna Kacper och Eerik går andra året på byggprogrammet.

De träffade Galaxens skolinformatör Håcan Eskilsson i ettan då de pratade om träning och fick testa olika fysiska övningar.

  • Det är viktigt med god fysik, säger Eerik. Då får man inte lika mycket problem och blir inte lika trött. Man måste vara tränad för att orka jobba 7 till 16.
  • Ja, kroppen är ju ert verktyg som ni jobbar med hela dagarna, säger Håcan Eskilsson.

Galaxen Bygg informerar sedan 2012 eleverna på alla byggymnasier om arbetsmiljö, hälsa och säkerhet på uppdrag av branschen. Det är en långsiktig satsning på arbetsmiljöområdet för att skapa en grund för ett hållbart arbetsliv.

Läraren Ulf Persson tycker det är bra att det kommer någon utanför skolan och pratar om dessa viktiga frågor och menar att information om arbetsmiljö och säkerhet kan man inte få nog av.

  • Det får en annan tyngd när det kommer någon utifrån och pratar om detta.

De båda eleverna Kacper och Eeric går inte runt och tänker på att de finns risk att skada sig. På skolan använder de skyddsskor, skyddsglasögon och hörselkåpor och på maskinerna finns fasta skydd.

  • Det gäller att tänka ett steg före, menar Eeric, och att inte gå över gränsen.

Under åren 2015-16 genomförde Göteborgs Universitet på uppdrag av Galaxen Bygg en enkätundersökning om elevernas attityder till säkerhet och Galaxens arbete i skolorna. Totalt har 7567 elever besvarat enkäten. I huvudsak är eleverna nöjda med Galaxens information och de tycker den är lätt att förstå.

Undersökningen visar att eleverna värderar personlig skyddsutrustning högre än till exempel att äta nyttigt och värma upp innan man börjar arbeta när det gäller att minska risker för skador.

Men det är ju inte bara skyddsutrustning som gör att man minskar riskerna för skador och olyckor utan en god hälsa i allmänhet är minst lika viktig. Caroline Evertsson är ansvarig för Galaxen Byggs förebyggande verksamhet.

  • Vikten av personlig skyddsutrustning är en väsentlig del av vår information till skolorna, men vi satsar också mycket på att prata om hur viktigt det är med god sömn, bra kost och en öppen kommunikation för att öka säkerheten och skapa en god arbetsmiljö, säger Caroline Evertsson.

Håcan Eskilsson betonar att det är viktigt att få in riskmedvetandet tidigt.

  • Det tar ju ett tag att lära sig, menar han.

Eeric och Kacper tror att de kommer våga säga till andra om de ser något riskfyllt när det kommer ut på praktik och så småningom börjar arbeta.

 

  • Om jag vet att risken är stor att till och med dö, men även vid risk för små skador, så tror jag att jag kommer att säga till, säger Eeric