Har du frågor?

Galaxen Bygg summerar 2017 och blickar framåt

Så här i början av ett nytt år summerar man ofta året som gått och planerar för det nya. Statistik tas fram och innan verksamheten drar igång för fullt efter helgerna finns möjlighet för en stunds reflektion.

Hur var året för Galaxen Bygg?

Mycket arbete har under året lagts ner på att utveckla våra arbetssätt inom båda våra verksamhetsområden; Arbetsplatsförlagd rehabilitering och Arbetsmiljö & Hälsa. Allt för att bli ännu bättre på att matcha arbetstagare och arbetsgivare och ha en professionell uppföljning hela vägen. Och för att ge arbetstagare i byggbranschen och elever på gymnasiets byggprogram en så bra utbildning inom arbetsmiljö, säkerhet och hälsa som möjligt.

Arbetsplatsförlagd rehabilitering

Inom rehabilitering har nya förbättrade dokument och rutiner införts för att vi ska arbeta så lika som möjligt i hela landet. Ett nytt arbetssätt för att bedöma arbetsförmåga introducerades i slutet av året: WAI, Work ability index. Detta nya verktyg kommer att hjälpa oss att stödja arbetstagarna på ett ännu bättre sätt i rehabiliteringen.

Under året har våra medarbetare genomfört 745 nyanställningar och vid årets slut hade 1797 personer anställning via Galaxen Bygg. 2017 avslutade över 200 personer sin anställning tack vare lyckade rehabiliteringar (vidare till ordinarie anställning eller ålderspension).

Arbetsmiljö & Hälsa

Inom Arbetsmiljö & Hälsa har materialet som vi använder på byggprogrammen i våra skolor utvecklats och moderniserats, till att börja med för årskurs 3, som är inriktat mot psykosocial arbetsmiljö. I höst har skolinformatörerna arbetat mer med olika interaktiva övningar kring ämnet än tidigare. Vi har också börjat använda verktyg/appar på mobiltelefonen för frågor och utvärdering.

Under 2018 fortsätter utvecklingen av materialet för årskurs 1 och 2 på byggprogrammen och materialet vi använder på våra utbildningar för branschen.

Galaxen Byggs medarbetare

Under 2017 välkomnade vi sju nya medarbetare runt om i landet. De flesta ersättningsrekryteringar, men på ett par orter förstärkte vi med ytterligare en anställd.

Under 2018 förändrar vi vår interna organisation och delar in oss i sju områden med varsin områdeschef, som vi rekryterat internt. Dessa personer fortsätter med sina tidigare arbetsuppgifter på deltid. Vilka de nya områdena och områdescheferna är hittar du under rubriken Kontakt.

Nya kanaler

I slutet av november lanserades vår nya webbplats, som är snyggare, modernare och anpassad för mobiltelefon. I samband med detta går det också att följa oss på Facebook och LinkedIn.

Internt lanserades ett nytt intranät under våren, vilket underlättar samarbete och information om nyheter, rutiner och arbetssätt för vår geografiskt spridda organisation.

Vad händer 2018

Vi har precis fått förtroende av branschens parter att arbeta med nyanlända i byggsektorn. Just nu håller vi på att utreda hur den nya verksamheten ska formas och bedrivas. När det börjar klarna kommer vi informera om det här på vår webbsida.

Vi ser med spänning fram emot det nya året, med vår nya organisation, nytt verksamhetsområde, fortsatt utveckling av utbildningsmaterial och med att få våra nya rutiner och arbetssätt att sätta sig.

Tack till alla våra samverkansparter och alla arbetsgivare som valt att arbeta med oss och anställa personer i behov av anpassade arbetsuppgifter och arbetsplatsförlagd rehabilitering. Tillsammans med er bidrar vi till ett hållbart arbetsliv i byggbranschen.

Arbetsplatsförlagd rehabilitering

Läs mer om hur Galaxen Bygg arbetar med arbetsplatsförlagd rehabilitering

länk

Arbetsmiljö & Hälsa

Läs mer om Arbetsmiljö & Hälsa

länk

Kontakta oss

Se våra nya områden och områdeschefer under Kontakta oss

länk

Dela i
sociala medier

Dela i sociala medier