Har du frågor?

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Från rullstol till ett anpassat byggjobb via Galaxen Bygg

Peter arbetade som betongarbetare och byggde lägenheter i Göteborg sedan 15 år när han i mars 2015 fick en stroke.

  • Första veckorna satt jag i rullstol och framtiden var väldigt oviss. Man tror ju att man är odödlig, så det är väldig tufft när något sådant här händer, berättar Peter.

Efter en tids sjukskrivning med intensiv träning lärde sig Peter att gå igen. Han insåg ganska snart att han inte skulle kunna fortsätta med sitt arbete som armerare och betongarbetare, eftersom han fortfarande hade ett visst känslobortfall och tillfällig svaghet i ena benet. Tack vare sin egen drivkraft och stora motivation att komma ut och arbeta igen, och med stöd av sin kontaktperson på Byggnads och handläggaren på Försäkringskassan, kom han snart ut på arbetsträning på ett företag.

Parallellt med arbetsträningen började de prata om hur de skulle kunna hitta en anpassad anställning till Peter. Galaxen Bygg kopplades då in. På ett möte med Galaxen Byggs handläggare, Silvia Hein, gick Peter och hon igenom hans bakgrund, framtid och hur ett anpassat arbete skulle kunna se ut.

När Silvia Hein började söka efter företag där Peter skulle kunna passa in hörde hon att ett byggföretag i Bohuslän sökte en allt i allo. Hon besökte dem, men var först osäker på om Peter skulle klara av det. Peter själv var dock positiv och han har nu en anställning på företaget via Galaxen Bygg.

Peter har blandade arbetsuppgifter. Han deltar i det ordinarie arbetet och jobbar med service och snickerier. De har precis avslutat ett uppdrag att bygga en vägg i en boulehall.

  • Peter får arbeta i sin egen takt och kan vila när han behöver. På jobbet är alla informerade om Peters problem efter sin stroke, till exempel att det kan gå lite långsammare. Informationen till kollegorna är en viktig del, menar Kent, Peters arbetsledare på företaget.

En anställning via Galaxen Bygg innebär att arbetsgivaren får ett lönebidrag, beviljat av Arbetsförmedlingen, för det bortfall av arbetsförmåga som funktionsnedsättningen innebär. Tack vare lönebidraget vågar företaget anställa. Syftet och målet är dock alltid en reguljär anställning i framtiden.

Galaxen Bygg ordnar med alla anställningsdokument och gör en handlingsplan för att definiera hur anpassningen ska se ut just för den funktionsnedsättning varje person har. I Peters fall har de gjort en handlingsplan på 6 månader som sedan ska revideras beroende på hur det går för honom.

 

  • Anställningen via Galaxen Bygg är ett bra sätt att få in en fot på arbetsmarknaden igen, säger Peter.
  • Vi som arbetsgivare vinner på att ta in Peter. Han kan bistå med all sin kunskap om betong och dela med sig till lärlingar och anställda, fortsätter Kent. Det är också positivt att som företag kunna hjälpa till, man kan väldigt lätt hamna där själv. Vi är så nöjda med Peter, som kan bistå med sådant vi själva inte hinner med.
  • Att som sjuk eller skadad hamna i ett sådant här sammanhang där det finns en kedja som samarbetar och det finns ett tydligt mål gör det lättare för den drabbade i den utsatta situation de ofta befinner sig i. Samverkansgrupperna som vi har i byggbranschen underlättar samarbetet och möjligheten att få tillbaka individer i arbete oerhört mycket, förklarar Silvia Hein.
  • Det är ingen höjdare att gå hemma, säger Peter. Och väldigt läkande att komma ut.