Har du frågor?

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

FÖRELÄSNINGAR INOM ARBETSMILJÖ & HÄLSA

Galaxens föreläsningar inom arbetsmiljö & hälsa är öppna för chefer, skyddsombud, fackliga ombudsmän och andra medarbetare som verkar i byggbranschen.

TEMAFÖRELÄSNINGAR ANPASSADE FÖR BYGGBRANSCHEN

Våra fyra föreläsningar inom Hälsa, Arbetsmiljö, Ergonomi samt Rehabilitering & Försäkringar kan beställas och genomföras var för sig eller som ett paket om fyra tillfällen. Vi skräddarsyr innehållet så att det passar just era behov och kan också genomföra dessa i form av längre utbildningar. Vi kan även genomföra föreläsningarna digitalt. Kontakta oss för mer information och offert.

Ladda ner Informationsblad i pdf

Galaxen Byggs föreläsningsserie

Hälsa i byggbranschen

Mål/syfte
Efter föreläsningen har du fördjupad kunskap om hälsobegreppet och hur din organisation kan arbeta hälsofrämjande. Vi går igenom hur du kan göra en hälsosatsning. Ladda ner Informationsblad i pdf.

Föreläsningens innehåll

 • Definitioner av hälsa
 • Levnadsvanor/livsstil
 • Friskfaktorer
 • Hälsa på byggarbetsplatsen

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Mål/syfte
På föreläsningen får du genom dialog och gruppövningar lära dig om begrepp inom psykosocial arbetsmiljö och vad man kan göra inom området på arbetsplatsen. Vi går igenom och diskuterar delar av Arbetsmiljöverkets föreskrift för organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Ladda ner informationsblad i pdf

Föreläsningens innehåll

 • Arbetsbelastning
 • Arbetstidens förläggning
 • Kränkande särbehandling
 • Hälsofrämjande arbetsplats
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Kommunikation
 • Stress

Ergonomi för byggarbetare

Mål/syfte
Många arbeten inom byggbranschen är fysiskt krävande och på den här föreläsningen går vi igenom ergonomi och hur kroppen kan hålla hela arbetslivet. Vi går i genom arbetsgivarens och det egna ansvaret samt hjälpmedel och skyddsutrustning. Ladda ner informationsblad i pdf

Föreläsningens innehåll

 • Säkerhetskultur för ett hållbart arbetsliv
 • Ansvaret för en bra arbetsmiljö
 • Belastningsergonomi (AFS 2012:2)
 • Statistik för olyckor och sjukdom i branschen
 • Kartläggning och riskbedömning
 • Att arbeta ergonomiskt
 • Tips på bra hjälpmedel
 • Träning för att hålla ett helt yrkesliv
 • Vikten av återhämtning

Rehabilitering och försäkringar

Mål/syfte
På den här föreläsningen får du insikt i vad rehabiliteringsansvaret innebär för arbetsgivare och arbetstagare och vilken hjälp och stöd det finns. Ladda ner informationsblad i pdf.

Innehåll

 • Försäkringskassan – hur gör man när någon blir sjuk i företaget.
 • Avtalsförsäkringar – vi går igenom de vanligaste stöden.

Fyll i formuläret nedan om du har frågor eller vill ha en offert så tar vi kontakt.

Se även vår video om föreläsningarna:

Få upp till 70% i bidrag för dina utbildningskostnader


Vi är godkända som utbildningsanordnare för arbetsmiljöutbildning. Det innebär att företag inom den privata sektorn som anlitar oss för arbetsmiljöutbildning under 2021-2023 har möjlighet att söka ersättning för sina utbildningskostnader från AFA Försäkring för chefer, skydds- och arbetsmiljöombud. Om chef och skyddsombud/arbetsmiljöombud deltar gemensamt på utbildningen utgår stöd med 70 procent av deltagaravgiften. För utbildningar där chefer eller skyddsombud/arbetsmiljöombud deltar utgår stöd med 50 procent av deltagaravgiften. Gäller 1-dags utbildning. Läs mer om utbildningsbidrag här.

Kontakt

Per Poulsen
Ansvarig för föreläsningarna

031-16 54 50
Maila mig

Utbildningar inom Arbetsmiljö & Hälsa

Vi genomför också längre utbildningar för medarbetare, chefer och skyddsombud, t ex inom Prevention och Organisatorisk- och social arbetsmiljö.

länk

JSB anlitar Galaxen Bygg

Byggföretaget JSB anlitar Galaxen Bygg för att öka personalens kunskap om ergonomi.
länk

Dela i sociala medier

Har du frågor?

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.