Har du frågor?

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Fakturering av Galaxen Byggs tjänster

Här finns information om nya rutiner kring rekvirering av lönebidrag och fakturering för Galaxen Byggs tjänster i samband med den nya lönebidragsförordning från och med första maj 2018.

Nytt sätt att rekvirera lönebidrag

Från den 1 maj 2018 ändrades sättet som arbetsgivare ska rapportera till Arbetsförmedlingen (Af) för att få lönebidrag – från att rapportera närvaro, frånvaro och arbetade timmar till att endast redovisa utbetald bruttolön.

Från den 1 april 2019 sker ytterligare en förenkling. Då kommer Arbetsförmedlingen (Af) att hämta uppgifter om den anställdes bruttolön från arbetsgivardeklaration till Skatteverket. Utbetalning av lönebidrag sker sedan till ditt angivna bank- eller plusgiro.

Det innebär att Galaxen Bygg inte längre kommer att kunna rekvirera lönebidrag åt dig som arbetsgivare och från det dra av rehabarvodet om 15 % av lönebidraget för våra tjänster.

För nya lönebidragsbeslut fakturerar Galaxen Bygg istället rehabarvodet.

Nivåer på arvodet för lönebidragsbeslut tagna efter 1 maj 2018

När nu Galaxen Bygg börjar fakturera för tjänsterna blir arvodet fast varje månad och inte beroende på storleken på lönebidraget. Galaxen Bygg är icke vinstdrivande. Prissättningen är:

  • 2 300 kronor per månad för företag inom Bygg-, Väg och Ban-, Måleri– och Glasmästaravtalet samt Bravida.
  • 2 500 kronor per månad för övriga.
  • Arvodet avser heltidstjänstgöring och justeras utifrån tjänstgöringsgrad.
  • Vid långtidssjukskrivning utgår inget arvode. Sjukfrånvaro längre än 14 dagar anmäls till din kontaktperson på Galaxen Bygg.

Hur gör du?

Om du som arbetsgivare har flera anställda med lönebidrag så kan de nya rutinerna innebära att du behöver använda två olika sätt att rapportera.

Två olika rutiner att rapportera

1. För anställda med lönebidragsbeslut tagna före den 1 maj 2018:
Samma rutin som tidigare, ingen förändring.
Närvarorapportering via Galaxen Byggs portal: https://orion.galaxenbygg.se/login
Galaxens arvode på 15 % av lönebidraget dras av innan lönebidraget betalas ut till arbetsgivare.

2. För anställda med lönebidragsbeslut tagna från och med den 1 maj 2018:
Du rapporterar den anställdes bruttolön i din arbetsgivardeklaration till Skatteverket varje månad. Af hämtar information från Skatteverket.
Utbetalning av lönebidraget sker direkt från Af till dig som arbetsgivare.
På Arbetsförmedlingen.se kan du läsa vanliga frågor och svar om förändringen.

Faktura för rehabarvodet kommer från Galaxen Bygg varje månad.

Informationsblad

Informationen på den här sidan finns även i form av ett informationsblad (pdf) som är lätt att skriva ut.

länk

Kontakta oss

Vänd dig till din närmaste kontaktperson på Galaxen Bygg vid eventuella frågor.

länk

Närvarorapportering

Här rapporterar du som arbetsgivare arbetad tid och frånvaro för anställda som har stöd av Galaxen Bygg. Gäller lönebidragsbeslut tagna före den 1 maj 2018.

länk