Har du frågor?

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Belastningsergonomi i byggbranschen

Belastningsergonomi handlar om hur belastningar i arbetet påverkar rörelseorganen – de som gör att kroppen kan inta olika ställningar och röra på sig: muskler, senor, ledband, skelett, brosk, ledband och nerver. I byggbranschen stöter vi ständigt på olika typer av belastningsrisker.

Förutom att arbetsplatsen snabbt kan få ändrade förutsättningar så innebär arbetsuppgifterna olika utmaningar. Det kan exempelvis handla om att arbetet är ensidigt och repetitivt med inga eller få möjligheter till återhämtning. Även bristfällig lyftteknik, manuell hantering (skjuta, dra) och valet av verktyg/maskiner kan påverka hur vår belastning blir i arbetet. Inom bygg, måleri och installation är det vanligt med belastningsskador i rygg, axlar och knän.

Att jobba smart är att tänka efter före…

Tyvärr är många arbetsställningar fel för kroppen men det går att påverka om vi bara planerar och strukturerar vårt arbete och tillåter oss själva att återhämta oss. Tänk på att alla påfrestningar räknas – varje dag – varje vecka – varje år.

Förebygg belastningsbesvär genom att…

 • Variera arbetet, inför arbetsrotation för att få återkommande avlastning
 • Värm upp kroppen innan arbete
 • Ta mikropauser
 • Träna på din fritid och håll i gång kroppen, en stark kropp håller längre
 • Anpassa arbetstempot och ta hjälp av varandra vid behov
 • Välj rätt verktyg och maskin för arbetsuppgiften
 • Tänk på din arbetsteknik, finns det ett bättre sätt att genomföra ett arbetsmoment?

Det här och mycket annat går vi igenom på vår utbildning om belastningsergonomi i byggbranschen.

Hur omsätta vårt ergonomiska arbetssätt från teori till praktik

Vad kan vi göra för att undvika arbetsskador med sjukskrivningar och långa rehabiliteringsärenden?

Vi behöver ändra vårt beteende bli mer medvetna och våga välja bort en kortsiktig belöning. Naturligt har vi lättare att välja en kortsiktig snabb belöning i stället för långsiktig.
Kortsiktig belöning kan vara att vi utför ett arbetsmoment snabbare, vilket ger en omedelbar belöning i att vi känner oss duktiga och effektiva. Långsiktig belöning är när vi i stället utför en arbetsuppgift ergonomiskt riktigt och skonar kroppen från framtida skador.

MTO – människa, teknik och organisation

Ett begrepp inom arbetsmiljö är MTO som står för människa, teknik och organisation. Detta begrepp bör vi också ha i åtanke när vi pratar om ergonomi.

 • Människa (Individ): Vi har alla olika förutsättningar beroende på vilket arv vi har, hur ser min hälsa ut och vad har jag för utbildning och erfarenhet som påverkar mitt tänk kring belastningsergonomi?
 • Teknik (fysisk miljö): Vad har i för lokaler, utrustning och hjälpmedel på företaget? Vad har jag för möjlighet att påverka min arbetsställning och vad vilken belastning utsätts jag för i mitt arbete. Dessa aspekter påverkar vårt arbete och kan då variera från arbetsplats till arbetsplats och ger då olika förutsättningar.
 • Organisation (psykosocial arbetsmiljö): Hur fungerar kommunikation mellan arbetsledning och arbetskamrater? Vad har vi för arbetsuppgifter och vad har vi för möjlighet till att påverka vårt genomförande? Den psykosociala aspekten har visat sig ha stor betydelse för hur vi presterar på en arbetsplats. Mår vi bra leder det till att vi trivs på arbetet, vi kommer ha motivationen till att prestera och vi är mer uppmärksamma på de risker som eventuellt finns omkring oss.

Vill du veta mer?

Lär dig mer om ergonomi, arbetsmiljö och hälsa genom våra utbildningar! Vi på Galaxen Bygg har lång och gedigen erfarenhet av att utbilda och arbeta med dessa frågor mot företag och organisationer. Kontakta oss gärna för mer information!

Träningsprogram

Använd gärna våra populära träningsprogram här.

länk

Utbildningar

Se även våra utbildningar inom Ergonomi och Arbetsmiljö.

länk

Dela i sociala medier

Dela i sociala medier