Har du frågor?

Att ta del av Galaxarnas kunskap främsta drivkraften att anställa

Belstroj, ett byggföretag som arbetar med platsgjutning, stomkomplettering och byggservice med över 400 anställda, har just nu tre anställda via Galaxen Bygg.

  • Personalen är vår största tillgång – vi har bara egenanställd personal och vet vad de kan. Våra anställda via Galaxen Bygg har vi anställt för deras kunskap. De har ofta lång erfarenhet och kan förmedla allt de kan, säger Oskar Stenberg arbetschef på Belstroj och den som anställt personerna via Galaxen Bygg.

Beroende på vilken funktionsnedsättning ”galaxarna” har anpassas arbetet därefter. Har de någon fysisk skada kan det vara vissa arbetsmoment de inte kan göra.

  • Ofta hamnar de i någon form av arbetsledande roll där deras kunskap förmedlas. Galaxen Bygg har hjälpt till med vilka anpassningar de behöver och vilket arbete de klarar av att göra, berättar Oskar Stenberg.
  • Idag har vi till exempel en från Galaxen Bygg som fungerar som skyddsombud och hjälper till med säkerhetstänket.
  • Vi har också en döv kille som är en väldigt duktig hantverkare. Han behöver ingen fysisk anpassning.

Galaxens handläggare gör regelbundna uppföljningar flera gånger per år. På så sätt är Galaxen ett stöd både för arbetstagaren och arbetsgivaren under hela anställningen.

  • Jag är väldig nöjd med den service vi har fått från Galaxen, när det gäller stöd och hjälp runt anställningen, säger Oskar Stenberg. Den servicen fungerar smidigt och professionellt.

Oskar Stenberg på Belstroj är tydlig med att det inte främst är lönebidraget som gör att de anställer galaxare, utan den kunskap man får in i företaget i och med anställningen. Vissa personer kan ha en något högre sjukfrånvaro, beroende på vilka sjukdomar eller skador man har, men Oskar Stenberg upplever inte det som något problem.

Han kan tänka sig att anställa fler via Galaxen Bygg. Han har en nära kontakt med handläggaren på Galaxen Bygg och får ibland förfrågningar när det finns personer som behöver komma ut i arbete. Han får då en kortare beskrivning av personen och ett enklare cv och träffar dem sedan för en intervju. Matchningen är viktig och han har anställt dem han tror passar in i företaget. Hittills har det alltid fungerat bra.