Har du frågor?

För dig som är arbetstagare

En anställning via Galaxen Bygg hjälper dig att komma tillbaka till arbetslivet efter dina egna förutsättningar. Vi finns för dig som har erfarenhet från byggsektorn och som har behov av arbetsanpassning. Ta kontakt med oss om du vill veta mer!

När du anställs i ett företag via Galaxen Bygg får du anpassade arbetsuppgifter, vilket innebär att du får användning av din kompetens men på ett annat sätt än tidigare. Vi utgår från din arbetsförmåga och dina yrkeskunskaper och matchar dessa mot arbetsgivarens behov. Din personliga handläggare på Galaxen Bygg skriver tillsammans med dig och arbetsgivaren en handlingsplan för rehabiliteringen och besöker dig regelbundet för att följa upp att de arbetsuppgifter du har fungerar som tänkt. Det skapar en trygghet för dig.

För att vara aktuell för Galaxen Bygg ska du ha erfarenhet och/eller utbildning inom byggbranschen och ha dokumenterat behov av arbetsanpassning. Anställningen kan ske i företag både i och utanför byggsektorn. Arbetsgivaren får ett lönebidrag som beslutas av Arbetsförmedlingen och som syftar till att kompensera för behovet av arbetsanpassning. Målet är att du ska kunna återgå till ett reguljärt arbete.

Parterna på byggarbetsmarknaden ser vår verksamhet som så viktig att man har enats om ett kollektivavtalstillägg som reglerar anställningen.

Vad innebär en anställning via Galaxen Bygg?

  • Du får en personlig handläggare som stöttar dig under hela anställningen.
  • Du får en anställning med anpassade arbetsuppgifter enligt en handlingsplan just för dig.
  • Galaxens handläggare, som är lätt att få kontakt med, besöker dig regelbundet på arbetsplatsen.
  • Du anställs i ett företag med kollektivavtal.
  • Du har villkor enligt kollektivavtal: lön – semester – försäkringar etc.
  • Du får tillgodoräkna dig anställningstiden vid en framtida ordinarie anställning i företaget.
  • Du utgör en egen turordningsenhet vid uppsägning.
  • Du har inte företrädesrätt vid återanställning.
  • Du har en anställning som omgärdas av särskilda regler som byggsektorns parter kommit överens om.
  • Vid uppsägning på grund av arbetsbrist gäller en månads underrättelse samt en månads uppsägningstid.

Galaxen Bygg drivs helt utan vinstintresse och har funnits sedan 1986. Varje år hjälper vi runt 500 personer till ett anpassat arbete och anställning via oss. Ta kontakt med oss om du vill veta mer!

Kontakta oss

Hitta rätt kontaktperson på Galaxen Bygg i närheten av dig.

länk

Arbetsplatsförlagd rehabilitering

Läs mer om hur Galaxen Bygg arbetar med arbetsplatsförlagd rehabilitering.

länk

Vad säger andra arbetstagare

2017-11-17 Galaxen Bygg ger trygghet i en anställning med anpassade arbetsuppgifter.

länk

Vad säger andra arbetstagare

2017-11-06Att vara ärlig med vad man inte kan göra är nyckeln.

länk

Dela i
sociala medier

Dela i sociala medier

Har du frågor?