Har du frågor?

Föreläsningar

Galaxen Bygg erbjuder föreläsningar inom arbetsmiljö och hälsa för byggbranschen, för chefer och medarbetare i företag, fackliga ombudsmän och andra som verkar i branschen.

Våra fyra föreläsningar

Vi har fyra teman på föreläsningarna som kan beställas och genomföras var för sig eller som ett paket om fyra tillfällen. Vi skräddarsyr innehållet i föreläsningarna så att de ska passa just era behov. Föreläsningarna kan med fördel genomföras i workshopform. Kontakta oss för mer information och offert.

Galaxen Byggs föreläsningsserie

Hälsa

Mål/syfte
Efter föreläsningen har du koll på hälsobegreppet och hur din organisation kan arbeta med hälsa – fysiskt, psykiskt och socialt. Vi går igenom hur du kan göra en hälsosatsning och vad hälsoekonomi innebär.

Innehåll

 • Definitioner av hälsa
 • Levnadsvanor/livsstil
 • Friskfaktorer
 • Hälsoekonomi
 • Hälsa på byggarbetsplatsen

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Mål/syfte
På föreläsningen får du genom dialog och gruppövningar lära dig om begrepp inom psykosocial arbetsmiljö och vad man kan göra inom området på arbetsplatsen. Vi går igenom och diskuterar delar av Arbetsmiljöverkets föreskrift för organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA).

Innehåll

 • Arbetsbelastning
 • Arbetstidens förläggning
 • Kränkande särbehandling
 • Hälsofrämjande arbetsplats
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Kommunikation
 • Stress

Ergonomi i byggbranschen

Mål/syfte
Många arbeten inom byggbranschen är fysiskt krävande och på den här föreläsningen går vi igenom ergonomi och hur kroppen kan hålla hela arbetslivet. Vi går i genom arbetsgivarens och det egna ansvaret samt hjälpmedel och skyddsutrustning.

Innehåll

 • Säkerhetskultur för ett hållbart arbetsliv
 • Ansvaret för en bra arbetsmiljö
 • Belastningsergonomi (AFS 2012:2)
 • Statistik för olyckor och sjukdom i branschen
 • Kartläggning och riskbedömning
 • Att arbeta ergonomiskt
 • Tips på bra hjälpmedel
 • Träning för att hålla ett helt yrkesliv
 • Vikten av återhämtning

Rehabilitering och försäkringar

Mål/syfte
På den här föreläsningen får du insikt i vad rehabiliteringsansvaret innebär för arbetsgivare och arbetstagare och vilken hjälp och stöd det finns.

Innehåll

 • Försäkringskassan – hur gör man när någon blir sjuk i företaget.
 • Avtalsförsäkringar – vi går igenom de vanligaste stöden.

 

Fyll i formuläret nedan om du har frågor eller vill ha en offert så tar vi kontakt.

Kontakt

Caroline Evertsson
Ansvarig Arbetsmiljö och Hälsa

08-6560910
Maila mig

Dela i sociala medier

JSB anlitar Galaxen Bygg

2018-12-10Byggföretaget JSB anlitar Galaxen Bygg för att öka personalens kunskap om ergonomi.
länk

Har du frågor?