Har du frågor?

FÖR DIG SOM ÄR ARBETSGIVARE

Behöver du anställa? Ta kontakt med oss om du behöver rekrytera eller om du vill veta mer! Galaxen Bygg finns över hela landet och har kontakt med yrkesarbetare och tjänstemän med bakgrund i byggbranschen som söker anställning.

Gemensamt för dessa personer är att de har behov av arbetsanpassning, något som arbetsgivaren kompenseras för med hjälp av ett lönebidrag från Arbetsförmedlingen. Med rätt anpassat arbete kan någon av dem bli en stor tillgång för ditt företag. Galaxen Bygg har ett mycket bra rehabiliteringsresultat, vilket till stor del är tack vare vår förmåga att hitta rätt person till rätt arbete.

Varför ska du rekrytera via Galaxen Bygg?

  • När du behöver erfaren personal från bygg-, väg- och anläggningsbranschen hjälper Galaxen Bygg dig att hitta rätt person.
  • Vi utgår från personens arbetsförmåga och yrkeskunskaper och matchar dessa mot dina behov.
  • Personen behöver viss anpassning i anställningen och som kompensation får ditt företag ett lönebidrag.
  • Galaxen Byggs handläggare, som är lätta att komma i kontakt med, har både branschkunskap och kunskap om personernas funktionsnedsättning.
  • Galaxen Bygg administrerar anställningshandlingar och sköter myndighetskontakter.
  • Galaxens handläggare ger stöd såväl till dig som arbetsgivare som till arbetstagaren under hela anställningen.
  • Galaxen Bygg skriver tillsammans med dig och arbetstagaren en individuell handlingsplan för rehabiliteringen och följer upp arbetsförmåga och arbetsanpassning utifrån behov.
  • Anställning via Galaxen Bygg är reglerad i ett kollektivavtalstillägg.
  • När du anställer en person via Galaxen Bygg gör du en viktig social insats och bidrar till hållbart arbetsliv i byggbranschen.

Galaxen Bygg drivs helt utan vinstintresse och har funnits sedan 1986. Målet är att personerna ska kunna återgå till reguljärt arbete. För att kunna anställa via Galaxen Bygg behöver ditt företag vara kollektivavtalsanslutet.

Ta kontakt med oss om du behöver rekrytera eller om du vill veta mer!

Kontakta oss

Hitta rätt kontaktperson på Galaxen Bygg i närheten av dig.
Kontaktsidan

Arbetsplatsförlagd rehabilitering

Läs mer om hur Galaxen Bygg arbetar med arbetsplatsförlagd rehabilitering

länk

Vad säger andra arbetsgivare

2017-11-16 Att ta del av arbetstagarnas kunskap främsta drivkraften att anställa. Läs här om vad andra tycker om Galaxen Bygg.

länk

Närvarorapportering

Här rapporterar du som arbetsgivare arbetad tid och frånvaro för anställda som har stöd av Galaxen Bygg. Gäller lönebidragsbeslut tagna före den 1 maj 2018.

länk

Dela i
sociala medier

Dela i sociala medier

Har du frågor?