Har du frågor?

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Arbetsanpassning efter sjukskrivning och för att förebygga ohälsa

Arbetsanpassningar innebär att ett arbete anpassas utifrån en persons specifika förutsättningar, till exempel efter en sjukskrivning. Med hjälp av arbetsanpassningar ska medarbetaren kunna vara kvar i anställningen. Galaxen Bygg har lång erfarenhet av att stötta arbetsgivare med anpassningar och rehabilitering, specifikt inom bygg, anläggning, måleri och installation.

Personer med någon funktionsnedsättning – fysisk eller psykisk – kan med rätt anpassat arbete fortsätta vara en stor tillgång för arbetsgivare.

Genom att anpassa arbetet kan man så långt som det är möjligt träna upp de förmågor som fanns före sjukdomen eller skadan. Förutom anpassning av arbetsuppgifter kan det handla om att lära sig att använda olika arbetstekniska hjälpmedel. Individuella arbetsanpassningar kan krävas både vid fysiska och psykiska funktionsnedsättningar.

Stöd med arbetsanpassningar i byggsektorn

Inom byggsektorn är en vanlig funktionsnedsättning smärta i ryggen eller knän. Smärtorna kan till exempel leda till upprepad korttidsfrånvaro om medarbetaren behöver mer återhämtning. Vissa arbetsuppgifter kan bli svåra att utföra på grund av smärtorna. Vi på Galaxen Bygg kan då komma in och kartlägga medarbetarens besvär och behov, lägga upp en handlingsplan, föreslå arbetsanpassningar tillsammans med medarbetaren och arbetsgivaren och regelbundet följa upp hur det går. På så sätt får medarbetaren fortsätta bidra i arbetet hos arbetsgivaren och båda parter kan undvika kostsam sjukskrivning.

En rehabilitering kan också kräva ändrade arbetsuppgifter eller i förlängningen utbildning för att kunna utföra annat arbete. Andra exempel på anpassningar kan vara flexibla arbetstider, variation av arbetsuppgifter och utformning av arbetsplatsen. Anpassningar kan handla om den fysiska, organisatoriska eller sociala arbetsmiljön.

Anpassningar för att förebygga ohälsa

Enligt gällande föreskrifter behöver arbetsgivare även göra anpassningar av arbetet för att förebygga ohälsa. Arbetsanpassningarna kan vara tidsbegränsade eller varaktiga.

Tecken på att medarbetare behöver arbetsanpassning kan vara:

  • Upprepad korttidsfrånvaro
  • Nedsatt arbetsförmåga, till exempel svårigheter att hinna med eller klara av arbetet.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsanpassning reglerar arbetsgivarens skyldigheter inom detta område.

Är du arbetsgivare inom byggsektorn och behöver support kring frågor om arbetsanpassning eller stöd i rehabiliteringsarbetet – läs mer om vår tjänst rehabkoordinering eller kontakta någon av våra medarbetare på din ort.

Rehabkoordinering

Läs mer om vår tjänst inom rehabilitering för arbetsgivare i byggsektorn.

länk

Kontakta oss

Här hittar du alla våra kontaktpersoner runt om i landet

Träningsprogram

Förebygg ohälsa

Att använda våra populära träningsprogram är ett sätt att främja hälsa.

Träningsprogram

Dela i
sociala medier

Dela i sociala medier